The HYC-Lillipuckers in action. Dat is mooi om te zien : zo jong, zo dapper op het ijs.  Afgelopen weekend gaven ze tijdens Rob's Weekend een briljante demo.

De schaatsklas is de ideale instap om zoveel mogelijk jeugd in contact te brengen met ijshockey. De schaatsklas staat in principe open voor kinderen van 3 tot 13 jaar en schaatsklas werkt hoofdzakelijk aan het overbruggen van de drempel naar ijshockey en het stimuleren van het enthousiasme van de deelnemers.

Spelers die deze basistechnieken in voldoende mate beheersen worden doorgeschoven naar het team van hun respectievelijke leeftijdscategorie. Hier krijgen ze de kans om zich verder te ontplooien. Kijk op HYC.