Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

iDiddit van VAN IN: nieuw leerplatform voor digitaal of hybride lesgeven

De leerkracht heeft nu alle vrijheid om louter digitaal of hybride les te geven, en zijn lessen te organiseren zoals hij/zij wil.
 ‘s Lands grootste, innovatieve leermiddelenmaker VAN IN, heeft zijn leerplatform voor het secundair onderwijs volledig vernieuwd. Vanaf volgend schooljaar worden de nieuwe leermethodes die de uitgeverij uitbrengt, op het nieuwe platform genaamd iDiddit gezet. Dit platform biedt meer flexibiliteit aan de leerkrachten.
 
Ze kunnen nu vrij kiezen om volledig digitaal les te geven, of hybride. Ze kunnen hun lesplan nu ook helemaal flexibel invullen, leerstof anders organiseren of verbergen, en eigen leermaterialen toevoegen. Het huidige platform, Diddit, wordt gebruikt in 75% van de middelbare scholen. iDiddit wordt voorgesteld aan meer dan 2700 leerkrachten tijdens 7 inspiratiesessies, die vandaag in Gent starten. 
 
iDiddit speelt met name in op de vraag van leerkrachten SO om hun lessen nog meer naar hun hand te zetten. Ze willen alle mogelijkheden hebben om zowel helemaal digitaal les te gaan geven, als hybride, met name vanuit de combinatie digitaal – papier. Daartoe werd dus een nieuw platform ontwikkeld, met een andere opbouw. iDiddit is volledig responsief, en kan dus op laptop, tablet of zelfs GSM gebruikt worden. Het nieuw platform is concreet beschikbaar vanaf het nieuwe schooljaar 2023-2024.
 
Leermiddelen opgesplitst in bouwblokken
 
De digitale leermaterialen van de nieuwe leermethodes die voor het 5de jaar SO worden gemaakt – op basis van de nieuwe leerplannen - worden als bouwblokken op iDiddit gezet. De leermaterialen zijn nu volwaardig hybride: elke bouwblokje zit én in de papieren leermiddelen én is digitaal beschikbaar. Ook de didactische leerlijnen die VAN IN aanreikt aan de leerkrachten, worden in digitale vorm aangeboden. De leerkracht kan eigen leermaterialen toevoegen, en zelfs eigen digitale toetsvragen. Concreet kan een leerkracht dus 100% kiezen of hij/zij digitaal of hybride lesgeeft, en wat hij/zij wanneer inzet. 
 
Bovendien gaat iDiddit een stap verder als het gaat over het inzicht geven in het leerproces van de leerlingen, en op welk leerdoel je werkt met een bepaald blokje lesmateriaal. iDiddit biedt een ijzersterk dashboard waarin de resultaten van oefeningen, opdrachten en toetsen in één oogopslag, in realtime op te volgen zijn (dus nog voor de leerling de opdracht heeft ingediend).
 
Leerlingen vinden op iDiddit alles terug dat ze nodig hebben: de leerinhouden uit de leermethode, extra lesmateriaal, (adaptieve) oefeningen, opdrachten en digitale toetsen.
 
De vrijheid die leerkrachten hebben dankzij het modulair opzet van iDiddit, maakt het verschil voor leerkrachten’, licht Vicky Adriaensen, Managing Director van VAN IN, toe. ‘We hebben al ervaring met digitale leerplatformen sinds 2011, het jaar dat we Bingel op de markt brachten. Ook Diddit is ondertussen 8 jaar oud. De technologische mogelijkheden zijn ondertussen enorm geëvolueerd. De mogelijkheden die we met iDiddit bieden zijn de beste onder de leerplatformen voor het onderwijs. Daarnaast bieden we kwalitatieve leermiddelen die we als uitgever met tientallen jaren ervaring in didactiek hebben, digitaal en op papier. Dit alles maakt iDiddit een sterk leerplatform, en onze leermethodes stuk voor stuk toppers‘, besluit Adriaensen. 
 
Enkele nieuwe mogelijkheden met iDiddit, tegenover Diddit:
  • Een leerkracht kan binnen een hoofdstuk de leerstof anders zetten qua volgorde, maar ook hoofdstukken toevoegen en van volgorde veranderen;
  • De leerkracht kan leerstof van een ander vak of een andere leermethode toevoegen, en zo vakoverschrijdend werken;
  • Instructies kunnen worden voorgelezen voor een beter begrip;
  • Leerlingen kunnen een ‘focusfunctie’ inschakelen;
  • Men kan digitaal nota’s maken, naast het lesblok en zelfs binnen een tekstblok.
Er is heel wat ondersteuning voorzien voor leerkrachten 
 
Vanaf 15 maart gaan er inspiratiesessies voor leerkrachten door in alle Vlaamse provincies. In augustus komt er opnieuw een summer academy voor leerkrachten, over iDiddit. Verder komen er webinars, iDiddit-startsessies, een uitgebreide handleiding, instructievideo’s, etc. Daarnaast krijgen leerkrachten bij het eerste gebruik een interactieve rondleiding van het leerplatform. Deze gidst ze door alle mogelijkheden en functies.
 
De eerste leermethodes die op iDiddit komen zijn die voor het vijfde jaar, in het kader van de nieuwe leerplannen’, aldus nog Adriaensen. ‘Aangezien nog niet alle leerplannen bekend zijn, biedt een kwalitatief leerplatform zoals iDiddit, leerkrachten flexibel ondersteuning. Leercontent die pas laat bekend wordt, kan zo alvast digitaal ter beschikking gesteld worden wanneer dat op papier niet meer lukt.
 
Leerkrachten in Vlaanderen zijn verdeeld over hoe ze de organisatie van de leermiddelen willen
 
 Leerkrachten waren verdeeld over hoe ze de toekomst van de leermiddelen zagen: vooral op papier of (bijna) uitsluitend digitaal. Hier komt iDiddit aan tegemoet doordat leerkrachten nu zelfs 100% digitaal kunnen lesgeven als ze dat willen. Iedereen maakt zijn eigen keuze!
 
Digitale leerplatformen worden ook voor andere zaken dan oefeningen gebruikt
 
Een ICT-enquête van 2022 in het secundair onderwijs, toont dat digitale platformen niet enkel meer voor oefeningen worden gebruikt. Ze worden vandaag in alle fases van het leren/lesgeven gebruikt. Dit wil zeggen dat de digitalisering in het onderwijs blijft verder evolueren.
 
Over VAN IN
 
Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 180 medewerkers en nog veel meer auteurs, biedt VAN IN het onderwijs innovatieve en kwaliteitsvolle leermiddelen aan, op papier en digitaal, in Vlaanderen en in de Franse Gemeenschap. Het gaat onder meer over de digitale leerplatformen Bingel (N) en Wazzou (F) voor het lager onderwijs, en Diddit (N) en Udiddit (F) voor het secundair onderwijs. Die systemen maken gepersonaliseerd leren en lesgeven mogelijk. 
 
86% van alle leerlingen lager onderwijs in Vlaanderen bingelt. Gemiddeld maken leerlingen in Vlaanderen meer dan 1,3 miljoen oefeningen per dag in Bingel (weekends meegerekend). Het platform voor het secundair onderwijs Diddit, wordt gebruikt in 75% van de Vlaamse scholen. Vanaf schooljaar 23-24 komt er een vernieuwd digitaal leerplatform, voor de nieuwe leermethodes voor het secundair onderwijs, nl. iDiddit. 
 
VAN IN is ’s lands grootste educatieve, innovatieve leermiddelenmaker en maakt deel uit van Sanoma Learning, een onderdeel van de Finse groep Sanoma. VAN IN werd opgericht in 1833 en heeft vandaag vestigingen in Wommelgem, Gent en Mont-Saint-Guibert. 
 

Deel dit artikel