U bent hier

Iedereen onderneemster: microStart Antwerpen lanceert Women Entrepreneurship Campaign

Kempen regio | Nationaal | Vlaanderen
17.11.2020 - 17.29u
Door: Mark Jaspers

In België zijn minder dan 30% van de ondernemers vrouwen. Een cijfer dat de hindernissen weerspiegelt die vrouwen in alle sectoren moeten overwinnen. Om die obstakels weg te werken en vrouwen te overtuigen om te durven ondernemen, organiseren

en haar partners de digitale Women Entrepreneurship Campaign.

Om het volle potentieel van het vrouwelijk ondernemerschap in ons land naar boven te halen, wil microStart de hindernissen wegnemen die vrouwen ervan weerhouden om een onderneming op te richten en hen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun activiteit. Dit met behulp van financiering en persoonlijke begeleiding, afgestemd op hun specifieke noden.

De Women Entrepreneurship Campaign

Tot 20 november 2020 organiseert de microkredietinstelling de Women Entrepreneurship Campaign: een hele week in het teken van vrouwelijk ondernemerschap, met de steun van BNP Paribas Fortis en de prestigieuze Fondation Chanel.

Deze opvallende campagne wil vrouwen warm maken voor het ondernemerschap en zet 10 vrouwelijke micro-ondernemers uit heel België in de kijker.

Dinka, Rosalie, Amy, Shadia, Manon, Sally, Valérie, Jarine en Cathy vormen zo, elk op hun manier, inspiratiebronnen voor alle vrouwen die hun toekomst in eigen handen willen nemen.

Clichés en misvattingen doorbreken

Heel wat belemmeringen en hinderpalen beletten dat vrouwen zich aan het ondernemersavontuur wagen. Sommige zijn concreet, zoals het financiële aspect of de combineerbaarheid met het gezinsleven, andere zijn van psychologische aard, zoals de angst om te falen. Vrouwen hebben vaak minder vertrouwen in hun ondernemerscapaciteiten.

Bovendien worden vrouwen in België harder getroffen door armoede en hun tewerkstellingsgraad is lager dan die van mannen. Ze krijgen ook moeilijker toegang tot financiering bij de bank: het weigeringspercentage ligt bij vrouwen 30% hoger dan bij mannen.

Veel van hun micro-ondernemingen zijn ook actief in weinig 'aantrekkelijke' sectoren. Omdat de media de neiging hebben om te focussen op startups in de hightechsector, berichten ze nauwelijks over deze meer bescheiden activiteiten, die nochtans van vitaal belang zijn voor onze economie en de maatschappelijke emancipatie.

De lange weg naar gelijkheid voor vrouwen

Vrouwen ondervinden op veel vlakken nadeel van deze aanhoudende ongelijkheid. De bedrijfswereld en de wereld van de micro-ondernemingen - het merendeel van de Belgische ondernemingen - vormen daarop geen uitzondering, zeker niet in Europa.

Wereldwijd maken vrouwen 73 % uit van het cliënteel van microfinancieringsinstellingen, tegenover amper 35 % bij ons.

Bij microStart zijn vrouwen goed voor 32 % van de gefinancierde projecten en 42 % van het aantal begeleidingen. Zo heeft de Belgische microkredietinstelling de voorbije 10 jaar 1600 vrouwen geholpen bij het opstarten of ontwikkelen van hun ondernemingsproject.

Zij ondernemen vooral in sectoren als buurtwinkels (36 %), dienstverlening (20 %), de horeca (15 %) en wellness (14 %). Net als in de Belgische ondernemerswereld is een op drie microStart-klanten dus een vrouw.

Sinds haar lancering heeft microStart in Antwerpen al 997 ondernemersprojecten gefinancierd voor een totaalbedrag van 8.911.008 €. Daarvan werden er 294 (29%) opgestart door vrouwen, goed voor in totaal 2.352.865 €.

Microfinanciering, een vrouwenzaak

Microfinanciering werd in 1976 geïntroduceerd door Mohammed Yunus die er de Nobelprijs voor de Vrede voor zou krijgen, en was oorspronkelijk bedoeld voor vrouwen in ontwikkelingslanden.

Sindsdien heeft het systeem zijn horizon en cliënteel gevoelig verruimd. Het biedt nu 200 miljoen mensen die niet terechtkunnen in het klassieke bancaire systeem, toegang tot kredieten om een kleine onderneming op te starten of te ontwikkelen.

Vreemd genoeg is er in Europa weinig erkenning voor het economisch en maatschappelijk nut van dit alternatief en humanistisch financieringssysteem, voor de rijkdom die het genereert en voor wat het systeem betekent voor de maatschappelijk integratie, in het bijzonder van vrouwen.

In deze strijd tegen ongelijkheid spelen de Belgische microfinanciering-sinstellingen en microStart in het bijzonder dan ook een belangrijke rol. Want sinds hun introductie hebben microkredieten in grote mate bijgedragen tot de emancipatie van vrouwen.  Foto : Yumika JP/N.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto