De gemeentelijke projecten Peuterspeelpunt en MoederTaal ontvingen van het IKEA Fonds 5.000 euro. Beide initiatieven dienden bij het IKEA Fonds een dossier in en werden achteraf geselecteerd. Het geld wordt gebruikt voor de aankoop van spelmateriaal voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.

Peuterspeelpunt is een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen tot 3 jaar. Peuters leren wennen aan kinderen en een andere omgeving. Dit verkleint de stap naar kleuterschool. Ouders ontmoeten elkaar en kunnen met vragen bij de onthaalmedewerkers terecht.

Tijdens MoederTaal krijgen anderstalige mama's Nederlandse les en opvoedingsondersteuning terwijl hun kinderen van 0 tot 3 jaar opgevangen worden door vrijwilligers.

Aankoop speelgoed

Zowel Peuterspeelpunt als MoederTaal zorgen voor een gevarieerd aanbod spelmateriaal aangepast aan de leeftijd, materiaal dat de kinderen thuis misschien niet kennen. Ook het samenspelen wordt gestimuleerd en ouders moedigen we aan om samen met hun kind te spelen.

Verder krijgen ouders tips over simpele leeftijdsgeschikte spelletjes, spelmogelijkheden en leuke activiteiten in de buurt (samen sporten, zwemmen, speeltuintjes,...). In beide projecten staat spel centraal, de aankoop van speelgoed komt dus zeker van pas.

IKEA Fonds

Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil bijdragen aan projecten voor de opvang van baby's en kleine kinderen uit kansarme gezinnen die in sociale woningen gehuisvest zijn.

In het pedagogisch project van deze opvangvoorzieningen moet spelen een centrale rol hebben. Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding biedt twee soorten steun:
1. een bijdrage van maximaal € 5.000
2. een bijdrage van maximaal € 20.000 en een individuele begeleiding

Bij het tweede type steun moet de winnaar bereid zijn te investeren in zelfevaluatie en begeleiding om de kwaliteit en de impact van het project te verbeteren.

Meer info:

> Huis van het Kind - MoederTaal, 014 33 15 81, dagmar.gooris@gemeentemol.be, www.huisvanhetkindregiomol.be

> dienst samenlevingsopbouw – Peuterspeelpunt, 014 33 16 22, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be