Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Imec gaat intensiever samenwerken met gerenommeerde Amerikaanse universiteiten

imec
Twee gerenommeerde Amerikaanse universiteiten – Purdue University in de staat Indiana, en Michigan University – zullen de volgende jaren intensiever gaan samenwerken met imec.
 
De samenwerkingen laten de Amerikaanse partners toe hun onderzoek naar chiptechnologie verder vorm te geven, en sluiten tegelijk perfect aan bij de strategische onderzoeksprioriteiten van imec. 
 
Internationale samenwerking en krachtenbundeling zijn de drijvende krachten achter de gigantische vooruitgang van de chipindustrie. De voorbije veertig jaar heeft imec de kloof tussen universiteiten en industrie overbrugd om geavanceerde chiptechnologie en deep-tech innovaties te stimuleren.
 
Als aanvulling op zijn activiteiten in Florida zet imec nu de volgende stappen in het uitbreiden van zijn samenwerkingen met de academische wereld in de VS.
 
Op de campus van Purdue University in de Amerikaanse staat Indiana, waarvan onder meer de opleiding ingenieurswetenschappen hoog staat aangeschreven, wordt vandaag – in aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon  en Purdue president Mung Chiang – een gezamenlijk R&D-labo geopend.
 
Een team van imec- en Purdue-onderzoekers zal er nieuwe materialen ontwikkelen die de basis moeten leggen voor de volgende generaties rekenchips; kennis die ook zal worden gebruikt om meer duurzame chiptechnologie te ontwikkelen. 
 
Met de Universiteit van Michigan wordt dan weer een intentie tot samenwerking aangekondigd. Op die campus, pal in het hart van de Amerikaanse automobielindustrie, zal de focus liggen op de ontwikkeling van halfgeleidermaterialen en chiparchitecturen die in de eerste plaats de automotive sector ten goede komen. 
 
“Dankzij deze samenwerkingsakkoorden kunnen Purdue en Michigan voortbouwen op vier decennia chiponderzoek”, zegt Luc Van den hove, CEO van imec. “Maar ook voor imec zijn de opportuniteiten interessant – niet in het minst omdat deze activiteiten volledig aansluiten bij onze bestaande strategische prioriteiten. Bovendien brengen we, door ons lokaal met onze Amerikaanse onderzoekspartners te verankeren, heel wat extra kennis aan boord waarmee het wereldwijd microchipecosysteem dat imec bij mekaar brengt, zijn voordeel kan doen.
 
En tenslotte benadrukken we met deze akkoorden nogmaals de vastberadenheid van imec om te blijven investeren in internationale samenwerking en krachtenbundeling om innovatie in onze sector te versnellen.” Ook Vlaams minister-president Jan Jambon beklemtoont het belang van de samenwerking tussen imec en zijn Amerikaanse partners:
 
“Het feit dat Amerikaanse universiteiten vragende partij zijn om in zee te gaan met het Leuvense imec, onderstreept de rol van Vlaanderen als een stuwende kracht achter innovatie in de chipindustrie. Dankzij deze samenwerkingsakkoorden kan imec, naast zijn bestaande onderzoeksactiviteiten in Florida, zijn aanwezigheid in de VS gevoelig versterken. Daarop mogen we best trots zijn”.
 
Als onafhankelijk onderzoekscentrum verbindt imec zich ertoe zijn expertise in te zetten om de feiten rond technologie en innovatie helder en objectief weer te geven, en zo de maatschappij te helpen ze te begrijpen en te plaatsen.
 

Over imec

Met meer dan 5.500 medewerkers van overal ter wereld, topwetenschappers en experten in verschillende onderzoeksdisciplines, een zeer geavanceerde R&D infrastructuur, en een uitgebreid partnernetwerk van wereldleiders uit de hightech-industrie, farma, ICT, ... Vlaamse en internationale bedrijven, start-ups, de academische wereld en kenniscentra, is imec ‘s werelds grootste onafhankelijke onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie.

Imecs onderzoek omvat geavanceerde halfgeleidertechnologie en siliciumfotonica, oplossingen voor slimme gezondheidzorg, duurzame energie, duurzame mobiliteit en slimme steden, artificiële intelligentie, 5G-communicatie en sensortechnologieën en nog veel meer.

Imec zet zijn expertise en industrieel netwerk ook in om duurzame maatschappelijke impact in Vlaanderen te creëren. Zo ondersteunt imec zowel kleinere organisaties die over beperkte R&D-middelen beschikken als grotere bedrijven in hun innovatieproces. Imec draagt als strategisch onderzoekscentrum en actieve speler in netwerkorganisaties en sectorfederaties bij aan het innovatienetwerk in Vlaanderen door de publieke sector en private sector in Vlaanderen samen te brengen, de uitwisseling van open data mogelijk te maken, en kennisuitwisseling te stimuleren.

Imec heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, onderzoeksgroepen verspreid over de Vlaamse universiteiten, in Nederland, en VS, en vertegenwoordiging in 3 continenten. In 2022 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 846 miljoen euro.

imec

Deel dit artikel