Imec, 's werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, kondigde vandaag aan dat het de grootste dataset ter wereld over stressdetectie verzameld heeft op basis van verschillende sensoren.

Imecs SWEET (Stress in the Work Environment)-onderzoek verzamelde data van meer dan 1.000 deelnemers in het eerste grootschalige onderzoek dat klinisch relevante wearables gebruikt om de link tussen mentale stress en fysiologische symptomen in het dagelijkse leven te bestuderen.

De resultaten worden deze week voorgesteld tijdens CES in Las Vegas.

Werkgerelateerde stress is een vaak voorkomend fenomeen in onze moderne maatschappij. Alhoewel iedereen af en toe stress ervaart, kan chronische stress op lange termijn verregaande gevolgen hebben voor onze mentale en fysieke gezondheid en leiden tot o.a. depressies, angststoornissen en professionele burn-outs. In Europa leidt stress elk jaar tot 514 miljard euro productieverlies en tot 63 miljard euro directe gezondheidskosten.

Momenteel wordt stress meestal gedetecteerd aan de hand van vragenlijsten, een subjectieve en tijdsintensieve methode die bovendien enkel een willekeurige momentopname is.

Om te vermijden dat mensen de drempel naar chronische stress overschrijden, is het belangrijk om symptomen van stress tijdig te detecteren en gepersonaliseerde feedback te geven op het juiste moment.

Zo kan het individu zelf correctiestrategieën inzetten om opnieuw een gezonde balans te vinden. Imec's wearable technologie – versterkt met geanvanceerde algoritmes om de verzamelde data te analyseren – kan hier een belangrijke rol in spelen.

Meer dan 1.000 mensen namen deel aan imecs grootschalige SWEET-onderzoek. Eerst werd het basisstressniveau van de deelnemers bepaald via erkende psychologische vragenlijsten. Daarna droegen de participanten vijf dagen lang een polsband en een draadloze ECG pleister.

Via de ECG pleister werd hun hartslag, hartslagvariabiliteit en acceleratie (beweging) gemonitord. De polsband, versterkt met geavanceerde algoritmes, mat huidgeleiding, lichaamstemperatuur en acceleratie (beweging).

Deze fysiologische symptomen werden vervolgens aangevuld met contextuele data die verzameld werden via de smartphones van de deelnemers, o.a. GPS data, telefoonactiviteit en geluidsniveau, aangevuld met zelf-gerapporteerde informatie.

Twaalf keer per dag werden deelnemers via hun smartphone gevraagd om hun stressniveau te evalueren en een aantal multiplechoicevragen te beantwoorden over hun dagelijkse activiteiten, voedsel- en drankinname, slaapkwaliteit en spijsvertering.

Daarnaast namen ze ook deel aan de Montreal Imaging Stress Task, een stresstest van 20 minuten die de onderzoekers de mogelijkheid gaf om de stressniveaus van de kandidaten te calibreren met hun persoonlijke fysiologische symptomen.

"Ons SWEET-onderzoeksproject is uniek omdat het de eerste grootschalige studie is die verschillende wearables gebruikt om de link tussen fysiologische symptomen van stress en zelf-gereapporteerde stressniveaus in het dagelijkse leven te bevestigen.

Het gebruik van wearables leverde complexe en gedetailleerde datasets op die real-life contextuele factoren mee in rekening brengen waardoor we meer inzicht krijgen in periodes van stress en de indicaties ervan," zegt Elena Smets, onderzoeker in imecs i.change programma en doctoraatsstudent aan de KU Leuven. De eerste resultaten tonen bijvoorbeeld aan dat de gemiddelde hartslagvariabiliteit van de deelnemers correleert met de stressniveaus die ze zelf aangeven.

"Dit onderzoek is deel van het imec.ichange programma, een imec onderzoeksprogramma dat als doel heeft om een gezondere levensstijl te stimuleren door wearable technologie in te zetten om gepersonaliseerde en gebruiksvriendelijke feedback te geven," legt Chris Van Hoof, senior director connected health solutions uit.

"De inzichten uit het SWEET-onderzoek vormen een belangrijk startpunt om dit soort technologie te ontwikkelen voor stressmanagement. Door gerpersonaliseerde, contextrijke feedback te geven via wearables, kunnen we mensen helpen om een gebalanceerde levensstijl te bereiken. Zo kunnen we bepaalde stressgerelateerde problemen, zoals burn-outs, verminderen."

Hoewel de focus momenteel voornamelijk op preventie ligt, zou een aangepaste versie van deze technologie ook ingezet kunnen worden om patiënten met mentale gezondheidsproblemen beter te begeleiden, bv. door de psycholoog of psychiater inzicht te geven in objectieve informatie over de stress die patiënten in het dagelijkse leven ervaren.

Over imec

Imec is 's werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0, energie en onderwijs.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt bijna 3.500 topwetenschappers uit meer dan 70 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan.

In 2016 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 496 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com