Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Imeldaziekenhuis investeert €2 miljoen in hoogtechnologisch labo : behandeling en opslag van stalen nog sneller en efficiënter

Medewerkers Labo Imeldaziekenhuis

Het voorbije jaar werd het laboratorium van het Imeldaziekenhuis grondig verbouwd.

Doel van deze renovatie was enerzijds de herinrichting van de werkruimte, zodanig dat de labo-flows geoptimaliseerd worden en anderzijds het voorzien van ruimte voor het plaatsen van twee hoogtechnologische toestellen voor de automatische analyse van stalen.

De nieuwe toestellen, die 24/7 werken, doen het overgrote deel van de analyses. Dankzij deze twee nieuwe toestellen kunnen stalen nog sneller, efficiënter en volgens de hoogste kwaliteitseisen geanalyseerd worden.

December 2022 gingen de werken in het klinisch laboratorium van het Imeldaziekenhuis van start. Om deze bijzonder zware en grote nieuwe robot-toestellen een plaats te kunnen geven waren heel wat voorbereidende werken nodig.

Er werd gestart met het uitbreken van binnenmuren om meer plaats te maken, ook de vloer en het plafond werden vervangen. “Omdat ons labo tijdens de werken 7 op 7, dag en nacht actief moest blijven, waren deze werken een hachelijke onderneming. Vooreerst werden de werken in stukjes gedaan, net zoals een puzzel. Verder moesten we in ons labo ook steeds stofvrij kunnen werken – onze labotoestellen zijn heel gevoelig voor fijne stofpartikels – dit maakte de verbouwing voor de werklui een huzarenstuk” licht Femke Pauwels, diensthoofd van het klinisch laboratorium, toe.  

Tijdens de werken werd het meubilair vervangen door nieuwe robuuste exemplaren, sterk genoeg om zware toestellen te kunnen dragen. Eens deze verbouwingen achter de rug, kwam de grootste uitdaging: de plaatsing van de nieuwe toestellen. Gezien de omvang hiervan diende zelfs een buitenraam tijdelijk te worden verwijderd om de robots binnen te brengen.

Ondertussen zijn de nieuwe toestellen in gebruik. Het werken met dit geautomatiseerd systeem voor de voorbehandeling, de analyse en de opslag van stalen vraagt veel technische kennis, maar ook meer en meer IT-kennis, gezien alles met gespecialiseerde software wordt aangestuurd. Elke medewerker van de dienst kreeg hierover een driedaagse opleiding.

“De voorbije 10 jaar is de technologie sterk verbeterd, we kozen ervoor om zowel de voorbehandeling van de stalen als de opslag ervan verder te automatiseren. We merken nu al hoe we op die manier sneller en efficiënter kunnen werken. De nieuwe toestellen hebben heel wat voordelen. Door het gebruik ervan kunnen onze laboranten nog meer focussen op meer gespecialiseerde facetten van het proces en taken in het labo waarvoor hun technische kennis en inzicht nodig is.” geeft Inge Geerts, klinisch bioloog, aan.

Enkele voordelen van de verregaande automatisering dankzij de nieuwe robot-toestellen:

  • Alle stalen worden door het toestel automatisch nagekeken op kleur van de dop van de tube, op kleur van het staal zelf, of er voldoende bloed of urine in de tube, en of het juiste afnamebuisje voor de test werd gebruikt.
  • Alle stalen worden omgeleid naar de juiste analyzer die zo snel mogelijk de analyse kan uitvoeren, bij “file” in het systeem of een probleem tijdens dit parcours, wordt het staal omgeleid naar de tweede analyzer om zo toch snel een resultaat te kunnen geven.
  • De werking wordt geprojecteerd op een centrale ‘cockpit’ bestaande uit vier PC-schermen, waar de laborant het overzicht over het systeem kan monitoren en zo snel problemen kan detecteren en actie ondernemen. De kwaliteitscontrole blijft dus bij de laboranten.
  • Alle stalen worden opgeslagen in een grote automatische koelkast en ook automatisch weggegooid wanneer deze niet meer bruikbaar zijn.
  • Wanneer een arts een extra test aanvraagt op een reeds aanwezig staal, dan gebeurt dit met het nieuwe toestel volledige automatisch. Laboranten dienen het staal niet manueel te gaan zoeken waardoor de arts én de patiënt zeer snel een resultaat krijgen.

“Een goede en snelle communicatie met zorgverleners en alle diensten in ons ziekenhuis maakte dat zij steeds op de hoogte waren van de veranderingen in ons labo. Heel af en toe was er een korte vertraging omwille van de verhuis van een toestel, maar steeds konden we rekenen op begrip van alle collega’s in ons ziekenhuis. We zijn fier op hoe we dit als team tot een goed einde hebben gebracht, zonder dat onze patiënten hier hinder van ondervonden.

Samen met ons volledige team stellen we dan ook met trots ons vernieuwde labo voor!”, besluit Femke.  Imeldaziekenhuis

Labo Imeldaziekenhuis

Labo Imeldaziekenhuis

Labo Imeldaziekenhuis

Labo Imeldaziekenhuis

Imeldalaan 9, Bonheiden, België

Medewerkers Labo Imeldaziekenhuis

Deel dit artikel