Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Imeldaziekenhuis richt zich met masterplan volledig op veranderde noden van het ziekenhuis

Imeldaziekenhuis - Bart Pardon & Stefaan Claeys

Imeldaziekenhuis in Duffel richt zich met masterplan volledig op de veranderde noden van het ziekenhuis.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maakte onlangs bekend dat sinds 1 januari 2023 de lijst met het aantal mogelijke ingrepen in een dagziekenhuis van 246 naar 551 stijgt. Er is dus een duidelijke verschuiving gaande van klassieke opname naar daghospitalisatie.

Het Imeldaziekenhuis ontwikkelde zijn ‘Masterplan Imeldaziekenhuis 2025’ om tegemoet te komen aan de veranderende noden van het ziekenhuis. Het volledige project zou in 2025 gerealiseerd moeten zijn en bestaat uit drie verschillende fasen.

Fase drie, de belangrijkste doelstelling van het masterplan, is de uiteindelijke bouw van een volledig nieuw chirurgisch dagziekenhuis. Om dit te kunnen realiseren dient ruimte te worden vrijgemaakt binnen het bestaande ziekenhuis. Dit gebeurt in de twee fasen. De eerste fase van het project, een nieuwbouw van 785 m² waarin de raadpleging Urologie en enkele administratieve diensten werden ondergebracht, is ondertussen afgerond.

Hierdoor kan de aandacht naar de volgende twee fasen gaan. In de tweede fase worden alle geriatrische afdelingen in één blok gecentraliseerd en wordt plaats gemaakt in het ziekenhuis om de huidige containerbouw, waarin het dagziekenhuis huist, leeg te maken. Daarnaast startte de bouw van een volledig nieuw slaaplabo dat ongeveer 200m² extra ruimte creëert met 6 patiëntenkamers, 2 consultatieruimtes en een verpleegpost.

“Er zijn verschillende redenen waarom we kiezen voor het bouwen van een gloednieuw Dagziekenhuis.” licht Stefaan Claeys, Facilitair directeur, toe. “Allereerst is er de shift van klassieke opname naar daghospitalisatie. We merken dat de verblijfsduur van patiënten steeds korter wordt door vernieuwde ingrepen. Patiënten zijn sneller terug op de been en kunnen bijgevolg sneller naar huis. Steeds meer behandelingen gebeuren in dagopname, waardoor het huidige dagziekenhuis de grens van haar capaciteit heeft bereikt . Het chirurgisch dagziekenhuis dat er momenteel staat is gewoonweg te klein. “

Inspraak

Voor de plannen van het nieuwe dagziekenhuis werden gemaakt, werden de medische diensten, de medewerkers én patiënten die in het dagziekenhuis werken en komen bevraagd. Op die manier werd een duidelijk beeld geschetst van hoe een aangename en functionele omgeving voor zowel patiënt als medewerker diende te zijn. Het nieuwe dagziekenhuis zo goed mogelijk aanpassen aan de noden van wie er werkt en er als patiënt verblijft was topprioriteit.

De directie en de artsen bepaalden op basis hiervan de noden van de nieuwbouw. Het nieuwe dagziekenhuis zal bestaan uit vier bouwlagen, die een totale oppervlakte van 4500 m² hebben. In de kelder komen alle technische installaties. Op het gelijkvloers worden het onthaal, de behandelkamers en de pijnkliniek voorzien.

In deze behandelkamers kunnen kleine niet-chirurgische ingrepen worden uitgevoerd waarvoor de patiënt niet lang in het ziekenhuis moet blijven. Op de eerste verdieping komen vier operatiezalen waar standaardoperaties uitgevoerd kunnen worden. Hier kunnen ook alle pre- en postoperatieve onderzoeken gebeuren.

Op de tweede verdieping zal de dienst gastro-enterologie huizen met vier endoscopiezalen en één bronchoscopiezaal. De volledige voorbereiding en ontwaakruimte komen ook op deze verdieping. De inrichting van dit nieuwe dagziekenhuis zal een verbinding zijn met onze mooie groene omgeving: veel hout, veel licht en verwijzingen naar het bosrijke domein waarop ons ziekenhuis is gelegen.

Ook een inrichting die rust uitstraalt door het gebruik van zachte kleuren en lichte materialen. Budget Om al deze verbouwingen te financieren investeren het ziekenhuis en de artsen in totaal 30 miljoen euro. Het ziekenhuis ontvangt voor deze werken geen subsidies. De huidige socio-economische situatie zorgt daarenboven voor een extra uitdaging.

De prijzen van bouwmateriaal zijn de afgelopen jaren tot wel 30% gestegen waardoor de druk op het budget voelbaar is. Daarnaast vormen de langere leveringstermijnen door materiaalschaarste een risico op vertraging.

“Wat het masterplan betreft zitten we qua timing op schema. De eerste twee fases konden ook binnen het vooropgestelde budget worden gerealiseerd, zonder in te boeten op de kwaliteit of de functionaliteit van de bouw. Hiervoor werd creatief nagedacht over het gebruik van enkele alternatieve materialen en constructiemethodes. Een oefening die ook voor de laatste fase zal moeten gebeuren,” vertelt Stefaan Claeys.

Als architect voor het Dagziekenhuis werd voor HASA-SVR gekozen. In het ontwerp wordt, zoals bij voorgaande verbouwingen, rekening gehouden met duurzame materialen. Daarnaast wordt de groene omgeving, waarvoor het ziekenhuis bekend staat, gevrijwaard. Het dagziekenhuis wordt zo gebouwd dat het omringd blijft door groen, technische installaties worden uit het zicht gehouden. 3/3 Stefaan Claeys, Facilitair directeur, is graag bereid meer toelichting te geven."

Imeldaziekenhuis - Ontwerp Dagziekenhuis

Imeldaziekenhuis - Ontwerp Dagziekenhuis

Imeldaziekenhuis - Bart Pardon & Stefaan Claeys

Deel dit artikel