De collectie Etnografische Verzamelingen van de Universiteit Gent is uitgebreid met een indrukwekkende schenking van de familie Bobbejaan en Josee Schoepen uit Lichtaart. Het gaat om een belangrijke verzameling etnografische artefacten van Native American culturen.  Vanmiddag overhandigde de familie Schoepen de collectie officiëel aan UG.


Van Bobbejaanland naar de UGent

De etnografische artefacten van Native American culturen waaruit deze schenking bestaat, maken deel uit van de privéverzameling van de familie Bobbejaan en Josee Schoepen. Deze collectie werd verworven door Josee Schoepen, die ze in de jaren '60 in de USA aankocht van twee Duitse antropologen die de voorwerpen daar ter plaatse hadden verzameld.

De objecten hadden binnen het attractiepark Bobbejaanland een brede publieke ontsluiting; het ging vooral om hun visuele aantrekkelijkheid.


Collectie Etnografische Verzamelingen (EVUG)

De nieuwe Schoepencollectie is een aanvulling op een aantal voorwerpen uit het Denver Art Museum. In 1939 ruilde de stichter van de Etnografische Verzamelingen (EVUG) professor Frans Olbrechts, 150 Afrikaanse kunstobjecten met dit Amerikaanse museum.

Die objecten waren verzameld tijdens de Ivoorkustexpeditie in 1938 en 1939. Door deze ruil werden objecten van inheemse Amerikaanse origine toegevoegd aan de collectie van de EVUG.

Kunst als identiteitsbeleving

Voor Prof. Olbrechts was de keuze van voorwerpen van het Denver Art Museum vooral gericht op het materiaal en de gebruikte technieken, waarbij hij aandacht had voor de rol van de vrouw in de cultuur en in de kunstproductie.

De voorwerpen tonen een overgang van kunstproductie vanuit een ritueel georiënteerde context naar een kunstproductie die vooral gericht is op het onderlijnen van de eigen identiteit, een aspect dat nog altijd een centrale rol speelt in de culturele revival van deze inheemse Amerikaanse culturen.
Educatieve waarde

Olbrechts beschouwde kunst als een cultureel geïntegreerd fenomeen. Hij streefde ernaar de collectie van de Universiteit Gent zo breed mogelijk in te zetten als laboratorium voor zijn studenten.

Vanuit educatief oogpunt zullen een aantal voorwerpen uit deze kleine collectie straks ook van belang zijn voor het toekomstige museum van de UGent, waarin de huidige collecties zullen samengaan.  Foto's F. Sadones /UG/N.