Het nieuwe Oxford Institute for Antimicrobial Resistance (AMR) van INEOS is opgericht waar de ontwikkeling van penicilline begon.

Resistentie tegen bestaande antibiotica is misschien wel de grootste gezondheidsuitdaging ter wereld, bekend als de 'stille pandemie'.

De donatie van INEOS is een van de grootste ooit aan een Britse universiteit en creëert een nieuw partnerschapsmodel om dit dringende wereldwijde probleem aan te pakken.

Onderzoekers zullen nieuwe geneesmiddelen voor dieren en mensen proberen te ontwikkelen en een meer verantwoord gebruik van de antibiotica die we hebben, promoten.

Lord Jim O'Neill zei: "Dit nieuwe instituut kan de doorbraak betekenen die de wereldwijde AMR-uitdaging nodig heeft".

Een nieuw state-of-the-art instituut voor antimicrobieel onderzoek wordt binnenkort geopend aan de universiteit van Oxford dankzij een donatie van 100 miljoen Britse pond van INEOS.

INEOS, een van de grootste productiebedrijven ter wereld, en de universiteit van Oxford lanceren een nieuw, wereldwijd toonaangevend instituut om het groeiende globale probleem van antimicrobiële resistentie (AMR) te bestrijden, dat momenteel elk jaar naar schatting 1,5 miljoen extra sterfgevallen veroorzaakt en tegen 2050 tot meer dan 10 miljoen sterfgevallen per jaar kan leiden.

Er wordt voorspeld dat het tegen het midden van de eeuw ook een wereldwijde economische tol van 100 biljoen dollar zal eisen, dus is dit waarschijnlijk de grootste uitdaging voor de economie en de gezondheidszorg waarmee de wereld na COVID wordt geconfronteerd.

Bacteriële resistentie, veroorzaakt door overmatig gebruik en misbruik van antibiotica, is wat waarschijnlijk de omvangrijkste bedreiging voor de wereldbevolking vormt.

Het aantal doeltreffende antibiotica in de wereld slinkt snel, want bacteriën evolueren om resistentie te ontwikkelen tegen de behandelingen die ons vanzelfsprekend lijken.

Zonder dringende samenwerking om te voorkomen dat veelvoorkomende microben multiresistent worden (algemeen bekend als 'superbacteriën'), zouden we kunnen terugkeren naar een wereld waar vanzelfsprekende behandelingen zoals chemotherapie en heupprotheses te riskant zouden kunnen worden, een bevalling extreem gevaarlijk zou zijn en zelfs een banale schram dodelijk zou kunnen zijn.

De snelle opmars van antibacteriële resistentie is een natuurlijk proces, dat verergert door aanzienlijk overmatig gebruik en misbruik van antibiotica, niet alleen bij mensen, maar vooral in de landbouw.

Daarnaast heeft het terrein van de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen de afgelopen decennia te kampen gehad met onvoldoende wetenschappelijke belangstelling en financiering, waardoor er sinds de jaren 1980 geen nieuwe antibiotica met succes zijn ontwikkeld.

Het nieuwe INEOS Oxford Institute (IOI) kan gebruik maken van de naar internationale maatstaven uitmuntende faciliteiten en expertise van de universiteit van Oxford.

Oxford University speelde een sleutelrol in het ontstaan van antibiotica na de ontdekking en ontwikkeling van penicilline door Fleming en Oxford in de vorige eeuw.

Het IOI zal multidisciplinaire wetenschappelijke samenwerkingsverbanden uitbouwen en zal gevestigd zijn tussen twee sites in Oxford. Het zal zo de afdeling Chemie van de universiteit en het nieuwe, nu nog in aanbouw zijnde, Life & Mind Building met elkaar verbinden.

Het behoud van de voordelen van antibiotica die de wereld sinds de jaren 1940 kent, vereist zowel een dringende ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen als een beter beheer van de bestaande geneesmiddelen waarover we beschikken.

Het is normaal dat de microben die ziekte en infectie veroorzaken geleidelijk evolueren om onze behandelingen te omzeilen, maar misbruik van antibiotica - bijvoorbeeld overmatig gebruik en het niet volledig uitnemen van een voorgeschreven kuur - versnelt dit proces drastisch.

Het grootste deel van de wereldwijde consumptie van antibiotica naar volume wordt gebruikt voor de landbouw en het geneesmiddelengebruik bij dieren draagt aanzienlijk bij tot de verminderde doeltreffendheid bij mensen.

Het INEOS Oxford Institute for AMR Research (IOI) zal zich daarom richten op enerzijds het ontwikkelen van enkel voor dieren bedoelde nieuwe antimicrobiële stoffen en zal anderzijds nieuwe geneesmiddelen exclusief bestemd voor mensen onderzoeken.

Naast het ontwikkelen van geneesmiddelen, wenst het IOI ook samen te werken met andere wereldleiders op het gebied van antimicrobiële resistentie (AMR) om bewustwording te creëren en een verantwoord gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen te promoten.

Het academische team zal bijdragen aan onderzoek naar het type en de omvang van medicatieresistente microben over de hele wereld. Om deze 'stille pandemie' aan te pakken zullen de briljantste wetenschappers worden aangetrokken en opgeleid.

Professor Louise Richardson, vicekanselier van de universiteit van Oxford, verklaarde: "Dit is een fantastisch genereus geschenk waarvoor we zeer dankbaar zijn. Het is nogmaals een voorbeeld van een krachtig partnerschap tussen publieke en private instellingen om wereldwijde problemen aan te pakken.

Oxford speelde een cruciale rol in de vroege ontwikkeling van antibiotica, dus het is niet meer dan juist dat we het voortouw nemen in de ontwikkeling van een oplossing voor antimicrobiële resistentie."

Sir Jim Ratcliffe, voorzitter van INEOS: "Innovatieve samenwerking tussen de industrie, de academische wereld en de overheid is nu cruciaal om AMR te bestrijden.

INEOS is in zijn 22-jarige bestaan het grootste privébedrijf in het Verenigd Koninkrijk geworden, met grootschalige, ambitieuze technische projecten met indrukwekkende resultaten. We zijn verheugd om samen te werken met een van de grootste onderzoeksuniversiteiten ter wereld om sneller vooruitgang te boeken bij het aanpakken van deze dringende wereldwijde uitdaging."

Chirurg David Sweetnam, adviseur van het INEOS Oxford Institute: "De toenemende dreiging van bacteriële resistentie tegen antibiotica is een van de minst erkende problemen van onze tijd.

Alle moderne operaties en kankerbehandelingen zijn afhankelijk van het gebruik van effectieve antibiotica. Als we dit kostbare geschenk verliezen, betekent het dat we terugkeren naar een preantibioticatijdperk.

We hebben nu een zeer kortstondige kans om het roer om te gooien en te voorkomen dat het ondenkbare onvermijdelijk wordt.

Als we al een positieve les kunnen trekken uit de verwoestende gevolgen van de COVID-19-pandemie, is het dat we duidelijk hebben gezien dat de enige uitweg uit dergelijke infectieziekten steunt op een briljante, ruim van tevoren gelegde wetenschappelijke basis.

De vaccins die in recordtijd zijn gecreëerd en zorgen voor licht aan het einde van de tunnel, zijn ontwikkeld op basis van onderzoek dat werd gevoerd lang voor COVID-19 toesloeg.

Het is duidelijk dat we nu moeten zoeken naar nieuwe antibiotica met dezelfde urgentie als we voor vaccins hebben gedaan. Je mag niet denken aan de gevolgen van aanhoudende zelfgenoegzaamheid."

Lord O'Neill of Gatley, de econoom die in 2016 het baanbrekende rapport van de regering-Cameron over AMR leidde, en coauteur van het boek 'Superbugs: An Arms Race against Bacteria': "De combinatie van het succes van INEOS in de chemische industrie en de knappe koppen van de universiteit van Oxford en samenwerkende wetenschappers is veelbelovend.

Dit nieuwe instituut, dat een model van herinvestering van winst toepast om verdere vooruitgang in het veld te stimuleren, kan de doorbraak betekenen die de wereldwijde AMR-uitdaging nodig heeft."

De donatie door INEOS is een van de grootste ooit aan een Britse universiteit en bouwt voort op de lange toewijding van het bedrijf aan filantropie in de volksgezondheid.

INEOS financierde al initiatieven zoals 'The Daily Mile', dat ernaar streeft om kinderen in de hele wereld elke dag te doen bewegen, om obesitas aan te pakken en gezondheid en welzijn te verbeteren.'