Belg Wouter Bleukx wordt hoofd van de nieuwe bedrijfstak

De klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties en nationale regeringen vereisen onmiddellijke actie.

INEOS zet niet enkel in op het koolstofarm maken van de energievoorziening voor haar bestaande productievestigingen, maar wil ook een bijdrage leveren door de productie van waterstof die door andere bedrijven en sectoren kan worden aangewend om op hun beurt koolstofneutraal te worden.

De nieuwe bedrijfstak zal investeren in productiecapaciteit van 'schone waterstof' binnen het Europese netwerk van INEOS-vestigingen.

De productie van waterstof door elektrolyse, aangedreven door koolstof-neutrale energie, zal meer flexibiliteit bieden voor warmte- en stroomproducen-ten, de chemische industrie en de transportsector.

De waterstofstrategie van de Europese Unie, die een infrastructuur stappenplan schetst voor het wijdverbreide gebruik van waterstof in heel Europa tegen 2030, biedt nieuwe mogelijkheden voor INEOS.

Waterstof is ook een van de vier transitiepaden in de studie die in opdracht van de Vlaamse regering (VLAIO) werd uitgevoerd naar het potentieel om de Vlaamse industrie tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

INEOS maakt haar plannen bekend voor de opstart van een nieuwe bedrijfstak, met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. De eenheid zal zich toespitsen op de ontwikkeling van 'schone waterstofcapaciteit' binnen haar netwerk van Europese productievestigingen en zal daarnaast ook samenwerkingsverbanden opzetten met derde partijen.

Vandaag produceert INEOS reeds 300.000 ton waterstof op jaarbasis als 'co-product' van haar chemische processen. Deze waterstof wordt grotendeels ingezet als koolstofarme brandstof en als grondstof in de eigen productieprocessen zodat minder fossiele grondstoffen gebruikt moeten worden.

INEOS maakt haar plannen bekend voor de opstart van een nieuwe bedrijfstak, met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. De eenheid zal zich toespitsen op de ontwikkeling van 'schone waterstofcapaciteit' binnen haar netwerk van Europese productievestigingen en zal daarnaast ook samenwerkingsverbanden opzetten met derde partijen.

INOVYN, chloor- en vinylproducent binnen de INEOS groep, is in Europa de belangrijkste bestaande exploitant van grootschalige elektrolyse-installaties.

Door middel van elektrolyse en op basis van hernieuwbare energie kan waterstof geproduceerd worden die men kan aanwenden voor de productie van energie, warmte, transport- en industriële toepassingen.

In combinatie met INEOS' ervaring in de opslag en behandeling van waterstof, zorgt deze expertise ervoor dat INEOS zich in een unieke positie bevindt om het potentieel van waterstof verder uit te bouwen en ten dienste te stellen van een koolstofvrije toekomst.

Het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk heeft, wil investeren in nieuwe waterstof productiecapaciteit in het netwerk van INEOS-vestigingen in Europa, onder meer via strategische partnerschappen met derde partijen.

INEOS is reeds betrokken in diverse projecten om vraag te creëren voor waterstof ter vervanging van koolstofrijke energiedragers, grondstoffen en brandstof.

Eerder dit jaar maakte de Antwerpse vestiging van INOVYN bekend dat ze een demofabriek zal bouwen voor de productie van duurzame methanol op basis van waterstof en afgevangen CO2 door middel van elektrolyse.

Dit gebeurt binnen het Power-to-Methanol consortium, in nauwe samenwerking met ENGIE, Oiltanking, Indaver, Fluxys, de Vlaamse Milieuholding (VMH) en de Haven van Antwerpen.

Er zullen in de nabije toekomst verdere samenwerkingsverbanden opgestart worden met toonaangevende organisaties met het oog op nieuwe toepassingen zoals het hergebruik van CO2.

INEOS zal ook nauw samenwerken met Europese overheden om ervoor te zorgen dat de nodige infrastructuur en investeringen worden ontwikkeld voor het transport en de opslag van waterstof zodat deze haar rol kan spelen in de nieuwe groene economie.

Wouter Bleukx, Business Unit Manager Waterstof verklaarde: "Waterstof is een belangrijke hefboom in de realisatie van een klimaatneutrale economie; haar potentieel wordt reeds decennia bestudeerd.

Een doorbraak van een waterstofgebaseerde economie lijkt binnen bereik nu de transportsector in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en andere landen de eerste concrete stappen heeft gezet in het gebruik van deze klimaatvriendelijke energiedrager. INEOS is uitstekend geplaatst om deze transitie te ondersteunen vanwege haar uitgebreide expertise in elektrolyse.