In het kader van het jaar van de solidariteit in Vorselaar organiseerde de Vorselaarse organisatie “Helpende handen Roemenië” in het najaar van 2011 een solidariteitsreis naar Roemenië om de inwoners van enkele dorpen aan de Moldavische grens te steunen.

De lokale afdeling van CD&V steunde deze actie op verschillende wijze:
. gemeenteraadslid Mia Mesens trok in het voorjaar met een delegatie naar de streek om een inventaris te maken van de grootste noden aldaar.
. De afdeling bracht 3000 euro bijeen om de kosten van het vervoer van alle ingezamelde goederen vanuit Vorselaar naar Roemenië te bekostigen.
. Samen met de actiegroep werd een volle vrachtwagen goederen ingezameld.
. Begin oktober trok schepen van Sociale Zaken Ludo Adriaenssen met de groep van “Helpende Handen” mee naar Coltu Cornii en omstreken om de goederen te gaan verdelen in de dorpen, scholen en andere instellingen.
 
“Helpende Handen Roemenië” en CD&V-Vorselaar nodigen iedereen uit op de info-avond rond deze solidariteitsreis. Er wordt verslag uitgebracht over beide reizen aan de hand van een hele reeks foto’s, de werking van “Helpende Handen Roemenië” zal toegelicht worden en de groep zal ook haar toekomstplannen voorleggen. (impressie op website van CD&V-Vorselaar).
 
Deze avond gaat door op donderdag 2 februari 2012 om 20 u. in het Buurthuis te Vorselaar.
 
Ludo Adriaenssen, schepen van Sociale Zaken“ Het was een zeer leerrijke ervaring om mee tot bij de mensen daar te gaan. We lezen vaak over noden maar als je het met eigen ogen kan zien, is dat toch wel confronterend. Deze achterstand in welvaart en welzijn vaststellen bij een groot aantal mensen die toch ook behoren tot ons sterk en welvarend Europa, roept vele vragen op. De dankbaarheid, het respect, de vriendschap en de vreugde in de ogen van de lokale bewoners maakte heel het project bijzonder waardevol. Een ervaring om nooit te vergeten.”
 
Staf Van den Broeck, “Helpende Handen Roemenië” : “ We ontvangen enorm veel steun van inwoners en organisaties van Vorselaar maar ook van daarbuiten. Onze doelstelling om meermaals een vrachtwagen hulpgoederen naar Roemenië te sturen, kan alleen maar gehaald worden mits veel hulp van anderen. Kleding, dekens, schoolgerief en andere goederen worden bij ons binnengebracht. Met deze info-avond willen wij aan alle schenkers een beeld geven van onze acties, de mensen ginder en aantonen dat alle hulp ter plaatse goed verdeeld wordt aan de meest behoeftigen.”
 
Iedereen van harte welkom !