Het stadsbestuur wil het ondersteuningskader voor verenigingen wijzigen. Het lokaal bestuur nodigde daarom de Herentalse verenigingen uit voor een informatieavond over de plannen.  Zo'n 120 afgevaardigden van de verenigingen kregen ook de mogelijkheid om hun mening te geven tijdens tafelgesprekken. 

Na de inleiding door burgemeester Mien Van Olmen nam cultuurfunctionaris Nick Verhoeven het woord om de nieuwe reglementering uit te leggen. Nadien konden de mensen in de zaal nog vragen stellen aan de burgemeester, de sportschepen en de cultuurfunctionaris.

Globale subsidie verenigingen stijgt maar 14% : van €228.000 naar €260.000

Nick Verhoeven : 'De werkingssubsidies worden onderverdeeld in 4 categorieën (A tot D) en alle verenigingen worden in een categorie onderverdeeld.

'De globale subsidie stijgt van €228.000 naar €260.000  per jaar met een spaarmechanisme. Er is een bewijslastvermindering en oplopende, beperkte voorwaarden.  Er zijn forfaitaire bedragen per categorie.  De kampsubsidie stijgt van €4.000 naar €20.000.

Andere ondersteuningen die er al waren, blijven uitleenmateriaal, zaalhuur, evenementlocatie en acties voor een goed doel. Het lokaal bestuur zal na afloop van elk actie voor een goed doel ook 10% van het overgemaakte bedrag er bovenop geven. Voor de retributies zullen er ook andere berekeningsprincipes gehanteerd worden.

De reglementen werden afgeslankt van 51 naar 30 stuks. Al deze voorstellen en reglementen zijn overgemaakt aan de verenigingen en adviesraden ter controle.

Tegen 13 oktober wordt hun input verwacht waarna er een eventuele aanpassing zal gebeuren. In principe neemt de gemeenteraad in december dan een beslissing en kan de implementatie vanaf 1 januari 2020 beginnen.

Na de uiteenzetting werden de deelnemers (+- 120) in groepjes aan tafels gezet onder leiding van iemand van stad Herentals om te antwoorden op vragen.

Heel wat onvrede

Er kwam her en der tegenwind over de plannen. Sommige actieve mensen waren zeer boos. 'De participatie is maar voor de schijn want alles is toch al beslist. Enkele verenigingen gaan veel subidies verliezen, dat dit de complete doodsteek voor ons betekent', klinkt het bij P.S.