Nacht van het Kempens Erfgoed

Tijdens de Nacht van het Kempens Erfgoed op 24 oktober nemen we u mee op ontdekkingstocht in de prachtige Kloosterkapel van de Zusters van Vorselaar. Dit is een verborgen pareltje binnen het klooster. Naar aanleiding van de 100-jarige wijding van de kapel kan u haar met een gids bezoeken en bewonderen. Nog op het gratis programma staan een bescheiden tentoonstelling over de kapel, dé kunsttentoonstelling van kunstkring Vorsarte, de voorstelling van een nieuw boek over de kloosterkapel en een uniek concert van Vorselaarse contratenor Jan Wouters samen met vier collega-muzikanten (sopraan, trompet, viool en piano).

> Info: cultuur@vorselaar.be, 014 50 71 25

Laat griep deze winter in de kou staan

Griep is geen banale aandoening. Bij de meeste personen met een goede gezondheid is de griep na een week overwonnen, maar bij ongeveer 10% van de grieppatiënten treden complicaties op. Een jaarlijkse griepvaccinatie is de enige manier om griep te voorkomen. Vanaf half oktober wordt het vaccin beschikbaar en voor risicogroepen wordt het voor bijna de helft terugbetaald.

> Info: www.griepvaccinatie.be

Samenaankoop groene stroom

De groepsaankoop ‘groene energie’ verzamelt zo veel mogelijk burgers die samen stroom en gas aankopen aan voordelige tarieven. De bedoeling is om over te schakelen op groene energie en om te besparen op uw energiefactuur. Vrijblijvend inschrijven kan tot 30 september.

> Info: www.samengaanwegroener.be

Vol van water

Tot 8 januari loopt het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021. Deze plannen bevatten maatregelen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om de overstromingsrisico’s te verminderen. Elke burger, organisatie of bedrijf kan de plannen raadplegen en er opmerkingen of bezwaren bij formuleren.

> Info: www.volvanwater.be 

Kerstornamenten

Naar jaarlijkse traditie plannen de cultuurraad en de gemeente weer enkele initiatieven om de eindejaarsperiode op een originele wijze op te vrolijken. Ongetwijfeld heeft u de unieke kerstornamenten opgemerkt die de voorbije jaren her en der in het Vorselaarse straatbeeld schitterden. Ook dit jaar willen we ons dorp graag opluisteren met een reeks leuke kerststukken. Heeft u, als individu of met uw vereniging, zin om mee te werken door een kerstornament te ontwerpen of te versieren? Dan kan u een seintje geven aan onze cultuurdienst.

> Info: cultuur@vorselaar.be, 014 50 71 25

Opvoedingsondersteuning

De dienst ‘opvoedingsondersteuning’ van ons ocmw publiceert i.s.m. Groei Mee elke maand een interessante opvoedingstip op onze website. Klik hier om de flyer van de gratis infoavond ‘helpen bij verlies’ te bekijken.

> Info: veerle.sas@vorselaar.be, 014 50 74 82