De bruggen over het Albertkanaal worden de komende jaren stelselmatig vervangen. In Herentals verhoogt de Vlaamse Waterweg nv de bruggen aan de Lierseweg en de Herenthoutseweg, en de spoorwegbrug Herentals-Lier.

Op donderdag 29 maart bent u welkom op een infomarkt waar u meer uitleg krijgt over deze werkzaamheden. De infomarkt vindt plaats van 16 tot 20 uur in de tuinzaal van 't Hof (Grote Markt 41).

Het verhogen van de bruggen kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang.

De huidige beperking in doorvaarthoogte en -breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart. De verhoging van de bruggen tot 9,10 meter maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen.