Op woensdag 4 december is iedereen welkom op de informatieavond over het openbaar onderzoek voor oppervlakteberging in Dessel. Deze vindt plaats om 19 uur in administratief centrum De Plaetse, Hannekestraat 1 in Dessel.

Het openbaar onderzoek loopt van 22 november tot en met 21 december. Geïnteresseerden kunnen het vergunningsdossier raadplegen bij de milieudienst in 't Getouw, Molenhoekstraat 2, of op de website van het FANC: https://fanc.fgov.be/nl/oppervlakteberging-dessel.

NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, bereidt in Dessel de realisatie voor van een oppervlakteberging voor radioactief afval. Laag- en middelactief kortlevend afval – kortweg categorie A-afval – zal er in bovengrondse bunkers geborgen worden.

Om de bergingsinstallatie te mogen bouwen en exploiteren heeft NIRAS twee vergunningen nodig: een Vlaamse omgevingsvergunning en een federale oprichtings- en exploitatievergunning. In het kader van de federale vergunningsaanvraag organiseert gemeente Mol een openbaar onderzoek van 22 november tot en met 21 december 2019.

Vergunningsdossier inkijken

Geïnteresseerden kunnen van 22 november tot en met 21 december 2019 het vergunningsdossier raadplegen bij de milieudienst in 't Getouw (Molenhoekstraat 2) of op de website van het FANC: https://fanc.fgov.be/nl/oppervlakteberging-dessel.

Tijdens deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

In de inkomhal van 't Getouw vind je van 22 november tot 13 december een informatieve tentoonstelling over het project.

Op woensdag 4 december vindt in administratief centrum De Plaetse (Hannekestraat 1, Dessel) om 19 uur een informatieavond plaats.

Waarom een bergingsinstallatie?

Op de oppervlaktebergingssite zal al het laag- en middelactieve kortlevende afval in ons land geborgen worden. Dat type afval ontstaat onder andere in kerncentrales, in ziekenhuizen, in onderzoeksinstellingen en bij de ontmanteling van buiten dienst gestelde nucleaire installaties.

Het radioactieve afval ligt momenteel veilig opgeslagen in opslaggebouwen bij Belgoprocess in Dessel. Die kunnen nog tientallen jaren mee, maar bieden geen oplossing op lange termijn. De gebouwen moeten immers voortdurend gecontroleerd en onderhouden worden. Om de volgende generaties zo weinig mogelijk te belasten, is een definitieve berging van het afval noodzakelijk.

Hoe wordt het afval geborgen?

In de oppervlaktebergingsinstallatie zonderen opeenvolgende barrières het afval af van mens en milieu en sluiten ze de radionucliden in:

In de Installatie voor de Productie van Monolieten (IPM) wordt het radioactieve afval (in vaten of in bulk) in een betonnen kist of 'caisson' geplaatst en vastgezet met mortel. Zo ontstaat een robuuste monoliet.

De monolieten worden na controle met een trolley naar de 'bergingsmodules' vervoerd. Dat zijn grote betonnen bunkers met wanden van 70 centimeter dik. Tijdens de bergingsoperatie beschermt een stalen dak de bergingsmodules tegen weer en wind.Een afdekking uit verschillende lagen zal het dak op termijn vervangen.

De afdekking zorgt ervoor dat de installatie voor vele honderden jaren beschermd is tegen alle invloeden van buitenaf.De bergingsinstallatie wordt tijdens en na het vullen nog een lange tijd gecontroleerd en gemonitord om de veiligheid te garanderen.

Meerwaarden voor de regio

Het bergingsproject kwam tot stand via een intensieve samenwerking met de lokale bevolking, vertegenwoordigd door de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol).

De partnerschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen NIRAS en beide gemeenten. Zij kregen niet alleen inspraak in het technische ontwerp van de bergingsinstallatie, maar stelden ook maatschappelijke voorwaarden om de installatie te aanvaarden.

Meer info: milieudienst, 014 33 07 35, milieudienst@gemeentemol.be