Electrabel diende een aanvraag in tot het exploiteren van een windturbinepark op de terreinen van Aurubis en Umicore. Op maandag 27 januari is er een infosessie over deze milieuvergunningsaanvraag in ontmoetingscentrum De Vrede, doorlopend van 18.00 tot 21.00 uur.