Het verwrongen staal en ijzer is het enige wat overblijft van een auto die onlangs op een overweg werd aangereden door een trein. Met dat autowrak trekt Infrabel nu heel België rond. Het is een deel van de nieuwste bewustmakingscampagne van de spoorinfrastructuur-beheerder.

Frédéric Petit, woordvoerder Infrabel : 'De boodschap is duidelijk: "Voor je eigen veiligheid, respecteer altijd de verkeersregels aan overwegen". Naast de sensibiliseringsactie zetten de lokale politie, de federale spoorwegpolitie en Securail (NMBS) ook sterk in op extra controles aan overwegen.'

Overtreders riskeren een zware boete

'In 2015 waren er in heel België 45 ongevallen aan overwegen waarbij 11 doden vielen.  Elk ongeval is er een te veel en zorgt telkens voor een diepmenselijk drama. De voornaamste oorzaken bij ongevallen aan overwegen zijn het niet naleven van de verkeerscode en onvoorzichtig gedrag door de weggebruikers.'

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden

'Om zo veel mogelijk mensen te bereiken stelde Infrabel vandaag een autowrak tentoon op de wekelijkse markt van Leopoldsburg. De auto werd onlangs door een trein aangereden op een overweg. Wie het wrak ziet, vraagt zich oprecht af hoe je daar nog levend kan uitkomen? Het wrak is een bewuste "wake up call".

Het moet mensen aanzetten tot nadenken. Het beeld van de verhakkelde auto spreekt voor zich. Wie ongevallen aan overwegen wil vermijden, moet zich altijd aan de verkeerscode houden.

In 2015 waren er 374 incidenten aan overwegen. Dit is een stijging met ongeveer 20% in vergelijking met 2014 toen er 304 incidenten waren. Het betreft ongevallen, maar ook voorvallen zoals een afgereden slagboom of bovenleiding, en externe factoren zoals een verkeersongeval vlakbij een overweg.

In 2015 schafte Infrabel 22 overwegen af. Waar het kan, vervangt Infrabel zoveel mogelijk overwegen door een brug, tunnel, parallelweg of fietspad.

Het zoeken naar deze alternatieve mobiliteitsoplossingen gebeurt in nauw overleg met de lokale overheden en de omwonenden.

Op 1 januari 2016 waren er nog 1.773 overwegen in België (2/3e daarvan in Vlaanderen). Ongeveer 95% van de overwegen zijn uitgerust met actieve signalisatie : bellen, lichten en/of slagbomen', besluit Frédéric Petit.  Beelden Infrabel - Benjamin Brolet.