Kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur is belangrijk voor het verenigingsleven. Om verenigingen hierin ondersteuning te bieden, keurde de Olense gemeenteraad in december een subsidiereglement infrastructuursubsidies goed.

Erkende Olense verenigingen kunnen zo voortaan steun aanvragen wanneer ze een perceel grond of een bestaande onroerende constructie kopen of wanneer ze bouwen, verbouwen of een terrein inrichten.

Ook voor bijkomende duurzame infrastructuurwerken kunnen ze beroep doen op de infrastructuursubsidies van het lokaal bestuur.

Infrastructuursubsidies

De investeringssubsidie voor de aankoop van een perceel grond, van een bestaande onroerende constructie of voor het bouwen, herbouwen of inrichten van een terrein bedraagt 75% van de geraamde kosten met een maximum van 100.000 euro over een periode van vier jaar.

De subsidie voor bijkomende duurzame infrastructuurkosten bedraagt maximaal 60% van de bewezen kosten met een maximum van 20.000 euro over een periode van vier jaar.

Eerste subsidieaanvraag

Een maand na de goedkeuring van het subsidiereglement heeft het lokaal bestuur een eerste aanvraag ontvangen. Tennisclub Olen gaat twee buitenterreinen ombouwen tot all-weather courts.

Op deze banen kan er het hele jaar door getennist worden, zowel tijdens de zomermaanden als in periodes van regen, vorst of sneeuwval. De coronacrisis bracht de nood aan extra outdoor-sportmogelijkheden met zich mee.

De infrastructuursubsidies van het lokaal bestuur zijn een extra stimulans voor TC Olen om de werken aan te vatten.

Subsidies aanvragen

Erkende verenigingen met (ver)bouwplannen kunnen infrastructuursubsidies aanvragen via www.olen.be (zoek op vrije tijd, infrastructuursubsidies voor Olense erkende verenigingen).