U bent hier

Inspraak adviesraden essentieel voor CD&V Geel

Geel
08.10.2013 - 02.47u
Door: Herman Gezelle

Maandagavond werd op de gemeenteraad het agendapunt over de afschaffing van de activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels verdaagd naar de volgende zitting. CD&V kon in principe akkoord gaan met de inhoud en het voorstel van het agendapunt, maar niet met het feit dat er geen advies werd gevraagd aan de woonraad.

De activeringsheffing is een wettelijke verplichting vanuit het decreet grond- en pandenbeleid om meer bouwgronden op de markt te brengen. Een jaar na de invoering  zou deze heffing geëvalueerd  worden.

De herziening van de activeringsheffing is volledig in lijn met het bestuursakkoord dat de coalitiepartners CD&V en N-VA sloten. Verder onderzoek is echter nodig wat betreft de regelgeving rond het decreet. Daarnaast is het belangrijk dat binnen de woonraad nagedacht wordt over welke andere stimulerende maatregelen inzake woonbeleid kunnen genomen worden.   CD&V is van mening dat inspraak van groot belang is en dat de bevoegde adviesraden

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto