De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad in Herentals kan ten allervroegste op 21 januari plaatsvinden. De reden : de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is nog niet geldig verklaard. 

Er loopt namelijk bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een uitgebreide klacht namens de verenigde oppositiepartijen Open VLD HNM, SP.a, Groen en Herentals-Anders rond mogelijke onregelmatigheden door N-VA Herentals bij de verkiezingsuitgaven (kieswet). 

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verricht momenteel een gedetailleerd onderzoek. 'Het onderzoek verloopt zeer grondig', klinkt het.

N-VA Herentals zou ontoelaatbare financiering en campagnevoering gebruikt hebben, zowel binnen (na 1 juli), als buiten de sperperiode (voor 1 juli).

De uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen wordt verwacht op donderdag 3 januari.  De voorzitter van deze Raad is prof.dr. Herman Matthijs.

De huidige gemeenteraad blijft in functie tot de eedaflegging van de nieuwe gemeenteraadsleden, dus ten vroegste op maandag 21 januari. 

'Installatievergadering pas vanaf 25 januari'

'De stad moet alle termijnen respecteren', zegt algemeen directeur Dirk Soentjens. 'Ik verwacht, als de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 3 januari uitspraak doet, de installatievergadering pas vanaf 25 januari kan plaatsvinden.  We onderzoeken nog de visie van de VVSG.'

2 burgemeesters?

Voor het burgemeesterschap lijkt er een dubbel 'vacuüm' te ontstaan.  Burgemeester Jan Bertels (Sp.a) blijft in functie tot de nieuwe burgemeeester Mien Van Olmen (CD&V) de eed tijdens de installatievergadering aflegt.   

Mien Van Olmen legt op vrijdagochtend 21 december de eed af als burgemeester in handen van gouverneur Kathy Berx.

De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) zoekt voor Nnieuws de juridische impact uit bij deze bizarre situatie.

'Mogelijk ontoelaatbare financiering en campagnevoering door N-VA Herentals'

'Reeds in de aanloop van de verkiezingen van 14 oktober waren er tal van meldingen door bezorgde burgers over mogelijk ontoelaatbare financiering en campagnevoering door N-VA Herentals', zegt Peter Verpoorten namens de verenigde Herentalse oppositiepartijen, uitgezonderd VB.

'Na de verkiezingsdag zijn deze bezorgdheden van burgers blijven binnenstromen.

Na bundeling van deze meldingen en nazicht van deze informatie hebben Open VLD HNM, SP.a, Groen en Herentals-Anders beslist om deze mogelijke onregelmatigheden over te maken aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor verder onderzoek.

Voor ons is het van het allergrootste belang dat de burgers van onze stad duidelijkheid krijgen over deze meldingen, zodat we weten of de verkiezingen van 14 oktober in Herentals vrij en eerlijk zijn verlopen', besluit Peter Verpoorten.

Wordt vervolgd.