Op de aandeelhoudersvergadering van Eandis in Gent is niet gestemd over de instap van het het Chinese staatsbedrijf State Grid in de Vlaamse distributienetbeheerder Eandis Assets, de fusiemaatschappij van de zeven netwerkbeheerders van Eandis. Daarmee is die instap definitief van de baan.

De Eandis-deal met State Grid bleek al dode letter nadat Antwerpen vorige vrijdag had beslist om niet in de fusie van de zeven netwerkbeheerders van Eandis te stappen.

Die fusie was een noodzakelijke voorwaarde om met het Chinese staatsbedrijf in zee te gaan, maar Antwerpen is afgeknapt op een verhoging van de elektriciteitsprijs die daarvan het gevolg zou zijn.

"De verwarring bij de mandatarissen aan het begin van de algemene vergadering was groot", zegt tv-journalist Luc Pauwels, die de vergadering ter plaatse volgt.

Dat er eventueel in een latere fase toch een instap van State Grid komt, acht Pauwels onwaarschijnlijk omdat de perceptie rond het Chinese bedrijf te negatief is. Hij acht het onrealistisch dat State Grid zou instappen in een afgeslankt Eandis Asset, als fusie van zes in plaats van zeven netwerkbeheerders.

Wellicht moet er nu worden gezocht naar een andere oplossing om meer financiële middelen voor Eandis te genereren, maar momenteel bestaat daar absoluut geen duidelijkheid over. Hoe dan ook is er op de algemene vergadering niet over de deal met de Chinezen gestemd: op vijf onthoudingen na hebben alle resterende steden en gemeenten ingestemd om niet te stemmen.

CEO Walter Van den Bossche van Eandis wijst in verband met het afspringen van deal naar de Vlaamse regulator Vreg, die volgens hem "enige verantwoordelijkheid" draagt.

De Antwerpse intercommunale Imea haakte vorige week af voor de fusie omdat de Vreg niet instemt met goedkopere tarieven voor Antwerpen alleen binnen Eandis Assets. Door het afspringen loopt Eandis 930 miljoen euro vers kapitaal mis, zegt Eandis-voorzitter voorzitter Piet Buyse. (vrt)