In het eerste halfjaar van 2021 werden 260 aanvragen voor werkbaarheidscheques ingediend. Dat zijn er nu al ongeveer evenveel als alle aanvragen van 2020.

Met een werkbaarheidscheque kunnen bedrijven advies inkopen om bijvoorbeeld telewerk te organiseren of de werkbaarheid in de onderneming te verhogen.

Door corona merk je dat bedrijven daar meer aandacht aan besteden. Wegens de grotere interesse wordt het budget voor werkbaarheidscheques dit jaar tot 3 miljoen euro verhoogd.

"Een goede balans tussen werk en privé, een boeiende en uitdagende job, extra leermogelijkheden. Het zijn allemaal elementen van werkbaar werk. Bijna alle Vlamingen hechten daar belang aan.

Om werkgevers en ondernemingen te ondersteunen om de werkbaarheid in hun organisatie te verbeteren, zijn er de werkbaarheidscheques. Dat is steun van Vlaanderen om te onderzoeken hoe werkbaar het werk in een organisatie is of voor advies, begeleiding en opleiding om werknemers werkbaar aan de slag te houden.

Het voorbije half jaar werden 260 aanvragen voor werkbaarheidscheques ingediend. De coronacrisis zet meer bedrijven ertoe aan om hun werking te reorganiseren, zeker op het vlak van telewerk."– Hilde Crevits

Het belang van werkbaar werk is in deze coronatijden steeds duidelijker. Het is van belang voor zowel de werknemers, de werkgevers als de bedrijven. Wie werkbaar werk heeft, gaat liever werken, heeft plezier in het werk en kan langer blijven werken.

De Vlaamse regering en de sociale partners hebben sinds 14 december 2018 het actieplan 'Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk' ondertekend. Eén van de elementen in dat actieplan is een werkbaarheidscheque voor ondernemingen.

Voor het derde jaar op rij kunnen ondernemingen zo'n werkbaarheidscheque aanvragen en via een meting de werkbaarheid in kaart te brengen. De meting omvat een bevraging van de werknemers met focus op verschillende componenten van werkbaar werk, zoals stress, motivatie, leermogelijkheden en een evenwichtige werk-privé balans.

De werkbaarheidscheque kan ook dienen om begeleiding of opleiding in te kopen om de werkbaarheid te verhogen. Sinds vorig jaar kan de cheque ook gebruikt worden om telewerk goed te organiseren.

Concreet gaat het dus om de opvolging van het werk, welke frequentie van telewerk mogelijk is, hoe processen digitaliseren of het samenwerken op afstand faciliteren. Veel werkgevers zitten met vragen daarover en beschikken zelf niet over de nodige expertise.

Een onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en een maximale steun van 10.000 euro ontvangen. De steun bedraagt 60%.

260 aanvragen op een half jaar tijd

Het voorbije halfjaar werden 260 aanvragen voor werkbaarheidscheques ingediend. Daarvan werden al 148 aanvragen goedgekeurd. 16 van die projecten gaan over het organiseren van telewerk.

In vergelijking met de voorbije jaren is er een sterke stijging van het gebruik. Net omdat er zoveel aanvragen worden ingediend, wordt het budget voor werkbaarheidscheques voor de rest van dit jaar opgetrokken van 1 tot 3 miljoen euro.'