De Laak is vooral vervuild met zware metalen als arsenicum en cadmium en chloriden, waarvan de grootste vervuiling afkomstig is van Tessenderlo Chemie.

'Al minstens sinds de jaren 70 was geweten dat het bedrijf Tessenderlo Chemie in Tessenderlo afvalwater loosde in de Grote Laak en de Winterbeek', zegt Stein Voet, voorzitter CD&V Laakdal.

'Om het afvalwater met hoog zoutgehalte van Tessenderlo Chemie af te voeren werd in de jaren 70 de Smeerpijp Limburg-Antwerpen gebouwd. Door de lozing in de Laak en de Winterbeek waren die beken in brakwaterriviertjes veranderd.

De Smeerpijp werd echter nooit voor afvalwater in gebruik genomen en de lozingen gingen nog heel lang door. In de jaren 90 werden inspanningen gedaan om de lozingen te beperken zodat deze onder de normen vielen.

Een 'optimale' zuivering van het lozingswater zou echter niet economisch rendabel zijn. Reeds in 2001 konden we lezen dat de Grote Laak de meest vervuilde rivier van Vlaanderen is. En ook nu... 19 jaar later... kunnen we dit nog steeds vaststellen.

Deze foto is enkele dagen geleden getrokken aan de monding van de Grote Laak in de Grote Nete en Geel-Zammel. De vervuiling is duidelijk zichtbaar.

Ten noorden van Tessenderlo stromen de Grote Beek en de Kleine Beek samen en vormen ze de Grote Laak. Vervolgens passeert de Grote Laak Vorst-Laakdal en Veerle-Laakdal. In Zammel vervoegt ze de Grote Nete (zie foto).

De Kleine Laak, een zijriviertje, stroomt tussen Eindhout-Laakdal en Vorst-Laakdal en mondt uit in de Grote Laak. De gemeente Laakdal dankt haar naam aan deze rivier. Al ettelijke jaren hoopt men op een grondige sanering, zodat Laakdal opnieuw een rivier krijgt waar men trots op kan zijn.

Voormalig minister van leefmilieu plaatste de sanering van de Laak, die wordt beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, terug op de agenda. Ik hoop alvast dat de sanering niet op de lange baan wordt geschoven door de huidige minister van Leefmilieu, Zuhal Demir (N-VA) en dring er alvast op aan om snel werk te maken van de sanering van deze waterloop.

Helaas blijft het momenteel nog stil vanop het kabinet van de minister.'