Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Interreg : 200 miljoen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking

De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven aan een impuls van ongeveer 200 miljoen euro voor het stimuleren van Vlaams-Nederlandse samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s en overheden, in de periode tot 2027.

Deze steun kadert in het Interreg-programma. Daarmee intensiveert Europa haar inspanningen om de interne grenzen binnen de unie, ook in de Vlaams-Nederlandse grensstreek, te slechten.

De goedkeuring van het zesde Interreg Vlaanderen-Nederland programma werd bekendgemaakt op ‘Verleg de grens, het ‘Go live’ event van Interreg Vlaanderen-Nederland dat dinsdag kon rekenen op meer dan 500 bezoekers. Op dit event in Genk maakten ondernemers en onderzoekers maar ook Vlaamse en Nederlandse scholieren kennis met de realisaties uit vorige Interreg-programma’s, en de doelen voor de nieuwe programmaperiode.

In vergelijking met de vorige perioden liggen er meer ambities op vlak van duurzame energie, de strijd tegen de klimaatverandering, het aanpakken van grensobstakels en inclusieve projecten die een impact genereren voor de bewoners van de grensregio. Het programma vat haar ambities samen met ‘grensoverschrijdende samenwerking voor een slimmer, groener én socialer Europa, zonder grenzen’.

De uitdagingen van nu & morgen

Interreg Vlaanderen-Nederland ondersteunt samenwerking tussen Vlamingen en Nederlanders voor een beter Europa. Inpikken op actuele noden is daarbij een belangrijk aspect. Op deze uitdagingen wordt de komende jaren nóg sterker ingezet: 

Antwoorden bieden op de energiecrisis. Vlaanderen, Nederland en de acht betrokken grensprovincies investeren dan ook zwaar in een versnelde transitie richting energie-efficiëntie. Enkele voorbeelden: het sensibiliseren van burgers middels een online tool om hun woningen te verduurzamen (ENLEB), het ontwikkelen van innovatieve polymeerfolies die actief zonnewarmte reguleren in slimme energiezuinige ramen en warmteregulerende zonnepanelen (Sunovate) en het aanmoedigen van bedrijven en start-ups om innovatieve producten te ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame samenleving én ze effectief in de markt te plaatsen (CrossRoads2 Sustainable Energy).

» De klimaatverandering tegengaan en inzetten op rampenpreventie zoals het voorkomen van droogte in de landbouw door industrieel gezuiverd afvalwater ter beschikking te stellen op de akkers van land- en tuinbouwers (F2Agri). » Lessen trekken uit de covid-pandemie. Toen de grenzen sloten stonden de kranten vol met artikels over grensobstakels in de letterlijke zin. Het programma zet in op een betere communicatie tussen grensgemeenten en op het verankeren van duidelijke richtlijnen en procedures bij volgende crisissen. Maar ook de zorgsector en de nijpende personeelsschaarste worden niet vergeten. Zo werd de sector de afgelopen jaren al versterkt met verscheidene opleidingstrajecten om personeel en studenten (technologisch) wendbaarder en stabieler te maken (Care2adapt en ZORO).

» Sterke focus op de burger: in alle thema’s worden projecten aangemoedigd om niet alleen te denken aan de burger, maar deze ook effectief te betrekken. Ter inspiratie is er RHEDCOOP dat een Energy Services Company (ESCo)-model voor ‘energetische burgercoöperaties’ ontwikkelde waardoor burgers in staat gesteld werden om via lokale gemeenschappen energetische maatregelen door te voeren, op woning-, buurt of zelfs dorpsniveau. Grenspark Groot Saeftinghe zorgde niet enkel voor een toename van de biodiversiteit in het gebied, maar slaagde erin d.m.v. continue campagnevoering burgers in de nabijgelegen omgeving te enthousiasmeren om streekholders te worden. Het zijn deze bewoners die deel uitmaken van een coöperatief samenwerkingsmodel dat het park in de toekomst zal beheren.

Deel dit artikel