• EP-leden willen dat EU werk maakt van kandidaat-lidmaatschap voor Oekraïne
• EU moet invoer van belangrijkste Russische exportgoederen zoals olie en gas terugschroeven
• Sancties moeten Russische economie en industrie strategisch verzwakken
• Lidstaten moeten sneller verdedigingswapens leveren aan Oekraïne
• SWIFT-verbod moet worden uitgebreid tot Belarus
In de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne eist het EP hardere sancties en extra inspanningen om Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat te verlenen.

In een resolutie die dinsdag werd aangenomen, veroordeelt het Parlement in de krachtigste bewoordingen de illegale Russische invasie van Oekraïne. Het eist dat het Kremlin alle militaire activiteiten in het land stopzet. Verder hekelt het Parlement de betrokkenheid van Belarussisch dictator Alexander Loekasjenko bij de aanval.

De EP-leden verwerpen categorisch "de Russische retoriek dat het land massavernietigingswapens zou kunnen inzetten", herinneren Rusland aan zijn internationale verplichtingen en waarschuwen voor de gevaren van een nucleaire escalatie van het conflict.

Ze roepen de Europese Commissie en de EU-lidstaten op om verdere humanitaire noodhulp te verlenen aan Oekraïne in samenwerking met de humanitaire agentschappen van de VN en andere internationale partnerorganisaties.

De tekst werd goedgekeurd met 637 stemmen voor, 17 tegen en 26 onthoudingen.

De weg vrijmaken voor kandidaat-lidmaatschap

In de resolutie verzoekt het Parlement de EU-instellingen actie te ondernemen voor de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne.

In de tekst wordt aangehaald dat een dergelijke procedure overeenkomstig artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en op basis van verdienste moet verlopen. In de tussentijd moet de EU blijven werken aan de integratie van Oekraïne in de interne markt van de EU in het kader van de bestaande associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Strengere sancties tegen Rusland

Hoewel het Parlement de snelle goedkeuring van EU-sancties toejuicht, willen zij bredere beperkende maatregelen zien die gericht zijn op het strategisch verzwakken van de Russische economie en industriële basis.

Met name de invoer van de belangrijkste Russische exportgoederen zoals olie en gas moet worden beperkt. Nieuwe EU-investeringen in Rusland en nieuwe Russische investeringen in de EU moeten worden verboden.

Alle Russische banken moeten worden geblokkeerd uit het Europese financiële systeem en Rusland moet worden uitgesloten van het SWIFT-systeem.

Een aantal sancties, waaronder het SWIFT-verbod, moet worden uitgebreid tot Belarus op grond van de directe betrokkenheid van dat land aan de Russische invasie van Oekraïne.

Wapenleveranties en bescherming van vluchtelingen

Verder worden de EU-landen in de tekst opgeroepen Oekraïne sneller te voorzien van verdedigingswapens overeenkomstig artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, dat individuele en collectieve zelfverdediging toestaat.

Ook bepleiten de EP-leden nauwere samenwerking tussen de EU en Oekraïne op het gebied van inlichtingendiensten in verband met de aanhoudende agressie.

Het Parlement is ingenomen met de toezegging van de EU om haar richtlijn tijdelijke bescherming te activeren en zo alle Oekraïners die op de vlucht zijn voor de oorlog onmiddellijk toegang te verlenen tot bescherming. De EU-landen moeten in gelijke mate de verantwoordelijkheid opnemen voor de opvang van vluchtelingen die aan de buitengrenzen van de EU aankomen.

Gerichte sancties tegen individuen, geen "gouden visa" meer voor rijke Russen

Het Europees Parlement eist dat er snel gerichte sancties komen tegen personen die verantwoordelijk zijn voor corruptie op hoog niveau in Rusland en Belarus, alsook tegen oligarchen en functionarissen die dicht bij de leiders in die landen staan.

De EU en geallieerde landen met verblijfsregelingen voor investeerders (zogenoemde "gouden visa") moeten alle begunstigden van een dergelijke verblijfsstatus opnieuw bekijken en de verblijfsvergunningen die zijn toegekend aan vermogende Russen en hun familieleden intrekken, met name van personen en bedrijven die aan sancties zijn onderworpen, aldus de tekst.'  Foto UVDL/EU