Om te onderzoeken of eenrichtingsstraten de leefbaarheid in de buurt kunnen verhogen, de bereikbaarheid garanderen én de veiligheid voor zwakke weggebruikers verbeteren, voert het gemeentebestuur vanaf 11 december een proefopstelling eenrichtingsverkeer in.

Enkel fietsers mogen in beide richtingen rijden. Zo wordt onder andere eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Gasstraat, Gasthuisstraat, Vennestraat en een gedeelte van de Doornboomstraat. De Asstraat en het verbindingsstraatje tussen de Vennestraat en de Gasstraat blijven dubbelrichting.

Het eenrichtingsverkeer in de Collegestraat blijft behouden. De opstelling wordt gecombineerd met een maximumsnelheid van 30 km per uur in het hele gebied (met uitzondering van de Sint-Pieterstraat). Op www.gemeentemol.be/centrumwest vind je een plannetje met het verloop van het eenrichtingsverkeer, een uitgebreide motivatie bij de proefopstelling en meer info over het project Centrum West.

Rioleringswerken 2019 - 2020
Het gemeentebestuur plant in 2019 – 2020 rioleringswerken en een volledige herinrichting van de weg in de wijk 'Centrum West'. Een studiebureau werd aangesteld voor het ontwerp. Op 28 september en 26 oktober nodigden we alle buurtbewoners uit voor een overlegvergadering. Samen stelden we richtlijnen op voor het studiebureau dat het ontwerp zal uittekenen. Vrijwel alle aanwezige bewoners waren voorstander van het invoeren van eenrichtingsverkeer in de buurt.

Proefopstelling
· Collegestraat (deel Markt – Schansstraat): Enkele rijrichting blijft behouden van Markt richting Schansstraat.
· Collegestraat (deel Schansstraat – Gasstraat): Enkele rijrichting behouden naar Gasstraat.
· Collegestraat (deel Gasstraat – Jakob Smitslaan): Enkele rijrichting behouden van Jakob Smitslaan naar Gasstraat.
· Gasstraat: Invoeren enkele rijrichting vanaf de Martelarenstraat tot aan Gasthuisstraat.
· Gasthuisstraat: Enkele rijrichting van de Gasstraat doortrekken tot aan de Edmond Van Hoofstraat.
· Vennestraat: Enkele rijrichting vanaf Collegestraat naar Martelarenstraat.
· Schansstraat: Invoeren van enkelrichting vanuit Edmond Van Hoofstraat richting Collegestraat.
· Verbindingsstraatje Gasstraat – Vennestraat: Dit korte stukje als dubbelrichting te vrijwaren. De enkele parkeerplaatsen worden hier wel geschrapt.
· Doornboomstraat (tussen Jakob Smitslaan en Gasstraat): Tweerichtingsverkeer vanuit Jakob Smitslaan tot aan de parking van het ziekenhuis. Verder enkelrichting van de straat richting Gasthuisstraat.
· Asstraat: Dit blijft dubbelrichting om de vlotte bereikbaarheid van de garages achter het Boulevardpark te garanderen.
· Sint-Pieterstraat: Behoud van de bestaande enkelrichting.

Hoofddoelstellingen proefopstelling
Met het invoeren van een proefopstelling met meer eenrichtingsstraten dan in de huidige situatie willen we:
· Meer ruimte geven om het openbaar domein kwaliteitsvol in te richten met groen, voetpaden en fietsvoorzieningen. Bij eenrichtingsverkeer wordt er minder ruimte gegeven aan auto's.
· Sluipverkeer dat zuid – noord-beweging maakt via de Collegestraat (om kruispunt Markt – Martelarenstraat te vermijden) ontmoedigen.
· De maximale toegankelijkheid van de spoeddiensten garanderen vanuit alle rijrichtingen.

Na één maand evalueren
Na één maand zal het gemeentebestuur de proefopstelling samen met de buurtbewoners evalueren en beslissen of dit eenrichtingsverkeer behouden blijft in het toekomstige ontwerp. De proefopstelling blijft bij een positieve evaluatie ook van kracht tot na de heraanleg. De nieuwe straten worden dan op vlak van infrastructuur heraangelegd als eenrichtingsstraat.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be