Op vrijdag 17 september start Bike2School. Bike2School wil 40% meer duurzame schoolverplaatsingen realiseren in 14 Kempense gemeenten.

40% meer duurzame verplaatsingen betekent een jaarlijkse CO2-reductie van 972 ton. 17 september is het STRAP-dag en de start van de week van de mobiliteit. Een ideaal moment om te starten met dit project dat lagereschoolkinderen motiveert om met de fiets, de step of te voet naar school te komen.

86 Kempense lagere scholen nemen deel vanaf dit schooljaar. Het project wil 14.000 lagere schoolkinderen bereiken.

Bike2School want echte helden fietsen naar school

Fietsbeleid staat hoog op de agenda bij verschillende lokale besturen. Bike2School vormt dan ook een perfecte aanvulling op lokale projecten rond verkeersveilige schoolomgevingen en schoolroutes.

Kinderen die naar school trappen of stappen zijn niet alleen een echte held voor het milieu, ze krijgen ook meer beweging.

Hoe meer kinderen met hun ouders naar school fietsen, hoe minder verkeer in de schoolomgeving. Jong gedaan is ook oud geleerd en hopelijk nemen ze deze attitude ook mee voor later.

Virtuele munt als beloning

Bike2School stimuleert lagereschoolkinderen om met de fiets naar school te gaan door hun fietsgebruik volledig geautomatiseerd te registreren en hen te belonen met virtuele munten (bucks).

Met de verzamelde bucks kunnen de leerlingen bij lokale handelaars en/of op de lokale kermis een beloning kopen.
Leerlingen uit de deelnemende scholen kregen begin september een brief en infofolder mee. Als ze willen deelnemen, registeren ze zich en ontvangen dan een tag om aan de boekentas of fiets te bevestigen.

De tag registreert hun duurzame verplaatsing en zo sparen ze 'bucks'. Via een betaalkaart kunnen ze met de gespaarde bucks betalen bij de deelnemende handelaren en partners.

Het project wil alle duurzame schoolverplaatsingen belonen zodat dat ook kinderen die te voet of met de step naar school komen kunnen deelnemen.

Johan Leysen, voorzitter IOK:
"IOK coördineert het streekproject Kempen2030 waar we samen met de 29 Kempense lokale besturen 40% minder CO2 willen uitstoten tegen 2030. Mobiliteit staat in voor meer dan 20% van de totale CO2-uitstoot. Met Bike2School willen we onder het motto 'jong geleerd is oud gedaan' lagere schoolkinderen aanmoedigen om met de fiets, te voet of met de step naar school te gaan."

IOK coördineert het project.

De gemeenten Arendonk, Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Meerhout, Ravels, Vosselaar en Westerlo nemen deel.

Voor dit project ontvangen de projectpartners verschillende subsidies: 300.000 euro subsidies via EFRO Vlaanderen GTI Kempen, 248.701 euro via de subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen van de Vlaamse overheid en 80.000 euro via de provincie Antwerpen (het Europese cofinancieringsfonds en provinciaal traject verkeersveilige gemeente).

De gemeenteraden van de verschillende deelnemende gemeenten stelden het buck-e systeem van Fairville aan om de nodige hard- en software voor dit project te leveren.

Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun van EFRO Vlaanderen GTI Kempen, Vlaanderen en de provincie Antwerpen.

Fairville

Fairville biedt steden en gemeenten digitale oplossingen aan met focus op lokale economie, duurzaamheid en mobiliteit. 4 bestaande software oplossingen rond lokale loyaliteit (Onze Stad App, Cirklo, MyWaste en Buck-e) werden ondergebracht in één online stadsplatform.

De combinatie van digitale burgerdiensten, toepassingen die burgers motiveren tot een collectief doel en een geïntegreerde lokale munt is vandaag uniek. Duurzaamheid, lokale verankering en positief burgerschap staan hierbij centraal.

EFRO Vlaanderen GTI Kempen

GTI Kempen staat voor Gerichte Territoriale Investering Kempen en is een onderdeel van EFRO Vlaanderen. Het richt zich specifiek op de Kempen als regio voor ontwikkeling en groei.

De Kempen is een regio in verandering. De regio groeide de afgelopen eeuw uit tot de meest geïndustrialiseerde regio van Vlaanderen. De laatste jaren is er echter sprake van een de-industrialisering, hierdoor vinden er heel wat bedrijfsinkrimpingen en sluitingen plaats.

Deze ontwikkeling stelt de regio voor een belangrijke uitdaging op het vlak van verdere economische ontwikkeling en tewerkstelling.

De regio beschikt echter ook over de ingrediënten voor een slimme transformatie van het economisch weefsel:
– uitgebreide kennisbasis;
– innovatieve bedrijven;
– bestaande netwerken;
– en een sterke motivatie bij de regioactoren.

Daarom koos de Vlaamse Regering ervoor om een GTI voor de Kempen te ontwikkelen. Hierdoor krijgt de Kempen een extra financiële ondersteuning om zich verder te ontwikkelen en te ontplooien. Voor de periode 2014-2020 is er een budget van 9,5 miljoen euro beschikbaar.

Subsidie verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen
Een gemeente kan subsidies aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren bij de Vlaamse overheid.

Die subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen. De projecten worden uitgevoerd in de schoolomgeving.

Met schoolomgeving wordt een straal van 100 meter rond de schooltoegang bedoeld, of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als dat verder ligt dan 100 meter. De projecten zijn er bovendien op gericht de verkeersveiligheid van schoolkinderen te verbeteren.

Provinciaal traject Verkeersveilige gemeente

De provincie Antwerpen begeleidt gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van een actieplan verkeersveiligheid met het traject Verkeersveilige Gemeente.

De provinciale visie bij deze begeleiding steunt op 5 pijlers (de 5 E's). Een goed gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid werkt rond:
– beleid en organisatie (engagement)
– educatie en communicatie (education)
– infrastructuur (engineering)
– handhaving (enforcement)
– monitoring en evaluatie (evaluation)

Bij alle medewerkers en beleidsverantwoordelijken in gemeenten willen we een verkeersveiligheidsreflex ontwikkelen en versterken.

Het is belangrijk dat onze visie op alle niveaus en door alle medewerkers gedragen en uitgevoerd wordt.

Voor elk van deze 5 pijlers leggen gemeenten de prioriteiten vast op korte en lange termijn met regelmatige evaluatie. Hierbij werken ze nauw samen met de lokale politie en alle maatschappelijke actoren.