De ophaaldienst van IOK Afvalbeheer bestaat 30 jaar. Op woensdag 1 april 1992 reden de eerste eigen ophaalwagens uit om gft op te halen.

Voor 297 medewerkers van IOK Afvalbeheer stond vanmiddag na hun ochtenddienst een heerlijk frietkraam klaar, om te vieren dat de Kempense ophaaldienst 30 jaar bestaat.

'Anno 2022 zijn er dagelijks meer dan 297 mensen in de weer om het afval van de Kempenaren aan huis op te halen', zegt Katleen Mertens, communicatie IOK.

'Letterlijk uit het jaarverslag van 1992: 'Geheel nieuw was in 1992 de uitbouw van een eigen ophaaldienst. Nadat reeds einde 1990 en in 1991 de GFT-ophaling was uitbesteed, werd beslist dat IOK voor het overige deel inzake GFT-ophaling zelf zou uitvoeren.

Gespreid over het jaar werden 5 wagens aangekocht, waarvan 4 voor GFT-kontainers waren uitgerust. Beslist werd de eigen ophaaldienst uit te bouwen op een IOK-terrein op de industriezone De Heze in Geel.

Hiertoe werd een prefab sanitair gebouw en dispatchingkantoor gebouwd en een gesloten hangar, waarin ca. 8 wagens konden worden geparkeerd. Gezien het sukses van deze ophaaldienst was einde 1992 reeds tot de uitbreiding van sanitair als tot de verdubbeling van de hangar.

4 bijkomende wagens waren in levering (2 voor GFT en 2 voor restafval). Einde 1992 waren voor de ophaaldienst 20 personeelsleden aangeworven, 7 chauffeurs, 12 beladers en 1 dispatcher.'

In 2022 vertrekken er iedere dag minstens 65 ophaalwagens en 20 containerwagens voor de inzameling aan huis en de logistiek voor de recyclageparken.

Een deel van de ophaalwagens haalt sinds 2018 het afval in de Noorderkempen op vanuit de stelplaats in Beerse, op het Milieubedrijf Beerse-Zuid.

De ophaalwagens vertrekken dus niet enkel meer vanuit de centrale ophaaldienst in Geel. 297 ophalers, chauffeurs en dispatchers brengen iedere dag onze missie 'Meer uit minder afval in de praktijk'.

Minstens 7 keer per maand passeert een ophaalwagen voor de deur bij iedere Kempenaar (1 x papier/karton, 2 x gft, 2 x PMD en 2 x restafval). En dat voor meer dan 253.000 adressen in 29 gemeenten.

"Een 'vuilkar' is een hoogtechnologische machine geworden."

Jan Van de Pol uit Laakdal was er 30 jaar geleden bij de start van de ophaaldienst al bij, als dispatcher is hij zelfs de eerste medewerker. Jan: "30 jaar geleden was de ophaaldienst een kleine bedrijfje waar iedereen, iedereen kende.

De samenhorigheid was zeer groot en er werd spontaan hulp geboden tijdens de ophalingen. Iedereen zocht mee naar een oplossing als er problemen waren. Het was een vriendenclub ondanks dat het werk toen fysiek veel zwaarder was dan nu. Enkel gft werd aangeboden in containers. Er was een groot engagement van alle werknemers.

Er zijn grote inspanningen gedaan om het werk aangenamer, veiliger en minder zwaar te maken. Bijna alle afvalsoorten worden nu aangeboden in containers. Chauffeurs worden genavigeerd bij het rijden van de route. Ophaalploegen moeten de wagens niet zelf meer poetsen.

Ophaalwagens zijn voorzien van vele veiligheidsvoorzieningen, automatische versnellingsbak, airco enz.. .

De statuten werden aangepast en er kwamen een hele reeks extra legale voordelen. De groep ophalers en chauffeurs is nu 20 maal groter dan bij het begin.

We kennen elkaar niet allemaal meer bij naam maar de ophaaldienst is nog steeds een bedrijf waar het heel goed is om te werken en dat nog steeds streeft naar het verbeteren van de werkomstandigheden van het personeel. Ook al is de groep veel groter, de deur staat altijd open en iedereen die dat wenst kan rechtstreeks in gesprek gaan met een leidinggevende."

Wat had de grootste impact?

"Het is moeilijk te zeggen welke beslissing of gebeurtenis de grootste impact had. Als er één ding is dat vanaf het begin een enorme impact heeft gehad is dat de digitalisering.

Ik denk daarbij aan de invoering van Diftar, de datacommunicatie, de PLC sturingen in de vrachtwagens, de digitale planning, de administratie en het lijstje is nog veel langer maar overal is er één constante: computertechnologie.

De digitale evolutie is nog steeds aan de gang en het einde is nog lang niet in zicht. Dat is natuurlijk niet alleen bij de ophaaldienst het geval maar ook bij de "vuilkar" heeft de technologie een enorme invloed gehad en dat in alle lagen van de werking en organisatie ervan.

Ook het nakende einde van het gebruik van fossiele brandstoffen zal een grote invloed hebben op de werking en organisatie van de ophaaldienst. Ik hoop dat we ook in de toekomst onze innovatie aanpak op vlak van afvalbeheer kunnen verder zetten. Ik ben er best trots op dat we als afvalintercommunale tot de Europese top behoren."

Jan Dierckx uit Geel is sinds 1992 in dienst bij IOK Afvalbeheer. Eerst als chauffeur van een ophaalwagen, later als containerwagenchauffeur.

"Er is heel veel geïnvesteerd in routeoptimalisatie en efficiënte overslaglocaties. Op die manier is het aantal kilometers dat een ophaalwagen jaarlijks aflegt, sterk gereduceerd."  Foto's Katleen/NNieuws.