'Tijdens de week van de handhaving op zwerfvuil en sluikstort worden de controles op zwerfvuil en sluikstorten fors opgedreven', zegt Katleen Mertens communicatie IOK Afvalbeheer.

'Dit allemaal om duidelijk te maken dat zwerfvuil en sluikstort achterlaten echt niet kan. De Kempense gemeenten en handhavers zeggen volmondig nee tegen zwerfvuil en sluikstort.

Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen?

Je bent zeker niet de enige. Het straatbeeld wordt er immers niet mooier op. Bovendien heeft afval een grote impact op het milieu. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of afval dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Bovendien kost deze vervuiling ook een smak geld aan onze gemeenschap.

De Kempense gemeenten, Mooimakers en IOK Afvalbeheer spannen zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken: we sensibiliseren, organiseren opruimacties en zetten allerlei doelgerichte projecten op.

Maar we werken ook aan de handhaving op zwerfvuil en sluikstort.
Hier zetten we extra op in tijdens de week van 4 tot 10 oktober.

Er zullen meer controles zijn, zowel anoniem als in uniform. Lichte overtreders worden aangesproken. Hen worden alternatieven voorgesteld. Bij zwaardere overtredingen wordt er zwaarder beboet. Er zullen controles gebeuren op gekende hotspots van sluikstort en camerabewaking zal specifiek worden ingezet.

We gaan hierbij niet alleen voor een harde, maar ook een positieve aanpak:
wie zijn zwerfvuil correct in de vuilnisbak gooit, afval op een juiste en veilige manier vervoert naar het recyclagepark, of een poepzakje bij zich heeft tijdens de wandeling met de trouwe viervoeter mag rekenen op een complimentje.

Heel wat instanties nemen deel: zowel politie, GAS-vaststellers en gemeenschapswachten.

Maar liefst 21 lokale besturen en politieposten in de Kempen engageren zich tijdens deze week van de handhaving.
Ruim 45 acties worden op poten gezet waardoor we ons in Vlaanderen tot bij de beste leerlingen van de klas mogen rekenen.

Aarzel niet om ook zelf iets aandachtiger te zijn en mensen op een positieve wijze aan te spreken op hun gedrag.

Vaak zijn burgers zich niet bewust van de fouten die ze maken,
denk maar aan de vele peuken op de grond,  en komt men bij voldoende herhaling tot een beter inzicht en een propere omgeving voor iedereen.'  Foto rr.