Ovam stelde een nieuw inventarisatierapport op voor huishoudelijk afval. Daaruit blijkt dat Herentals het minste restafval ophaalt van alle middelgrote Vlaamse steden.

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Het doel is om tegen het jaar 2022 minder restafval in te zamelen en meer te recycleren. In het plan worden de Vlaamse gemeenten opgedeeld in 16 clusters, afhankelijk van hun sociaaleconomische situatie. Elke cluster krijgt een doelstelling op maat.

Voor middelgrote steden, zoals Herentals, is de doelstelling dat er tegen 2022 nog maximum 139 kilo restafval per inwoner mag ingezameld worden.

Met 89 kilo restafval per inwoner deed Herentals het in 2016 al veel beter dan deze opgelegde norm. Herentals scoorde zelfs het beste resultaat van alle middelgrote Vlaamse steden.

Het stadsbestuur en IOK streven er nu naar om dit cijfer de komende jaren nóg verder te laten dalen. (pp)