Vanmiddag hielden IOK en IOK Afvalbeheer in Kasterlee hun jaarvergaderingen.  IOK maakte enkele opvallende cijfers bekend.  Restafval stagneert : 92,34 kg per inwoner, dat is de hoeveelheid restafval die de gemiddelde Kempenaar in 2014 produceerde. Restafval is de som van huisvuil (73,15 kg), grof vuil (16,88 kg) en PMD-residu (1,95 kg). De laatste jaren zien we een status quo in de hoeveelheid huisvuil.
Maar is de benedengrens van het huisvuil bereikt? In Vlaanderen geeft elke inwoner gemiddeld 110 kg huisvuil mee (IOK-gemeenten 73,15 kg).

Uit basis van een recente steekproef van de gemiddelde Vlaamse huisvuilbak (of –zak) van OVAM blijkt dat er nog ruimte voor verbetering is. 49 kg/inw uit de huisvuilzak kan nog bijkomend selectief worden ingezameld. Het huisvuil zou dus kunnen dalen naar 61 kg per inwoner.

IOK-voorzitter Johan Leysen : 'Het recyclagepark is de belangrijkste draaischijf in de afvalketen : 43 % van het afval komt terecht op het recyclagepark.

Op de 27 Kempense recyclageparken werd in 2014 95.412.201 kg afval ingezameld, dat is 43 % van de totale hoeveelheid afval. Een recyclagepark vormt een belangrijk onderdeel van een geïntegreerd afvalbeheer. Sinds de oprichting van de eerste containerparken zo'n 25 jaar geleden, is er echter veel veranderd.

Kon je vroeger 5 verschillende afvalstromen kwijt op het recyclagepark, dan is dit (en vooral) de jongste jaren geëvolueerd naar zo'n 30 à 35 verschillende, weliswaar ook kleine deelstromen. Het materialenbeheer of het belang van de recuperatie van grondstoffen wint nog sterker aan belang.'

Kostenefficiëntie
Het dagelijks beheer van een containerpark vergt dan ook heel wat coördinatie en planning voor de recyclage en verwerking van al deze verschillende afvalstromen.
Mol was in 2005 de eerste gemeente die het dagelijks beheer van hun 2 containerparken overdroeg aan IOK Afvalbeheer.

Snel volgden andere zodat IOK Afvalbeheer momenteel voor 20 gemeenten 18 containerparken beheert. Een gemeenschappelijke aanpak maakt het mogelijk heel wat schaalvoordelen te realiseren, zodat er kostenefficiënt kan gewerkt worden.

Bijvoorbeeld gezamenlijke aanbesteding en afvoer van de deelstromen, poolvorming van de parkwachters en een permanente vorming van deze parkwachters.

30% betaalt de burger rechtstreeks op het containerpark
Ongeveer 1/3 van de totale kosten van een containerpark wordt rechtstreeks gedragen door de burger.
Uit de cijfers van de containerparken in beheer van IOK Afvalbeheer blijkt dat tegenover elke 100 euro aan uitgaven voor de verwerking van de afvalsoorten op het containerpark, er slechts 13 euro aan inkomsten van deze afvalstromen (papier, metaal ...) tegenover staat.

Ambassadeursrol
De containerparkwachters van IOK Afvalbeheer zijn dagelijks in de weer voor meer dan 380.000 inwoners of 75 % van de Kempense bevolking. Ze hebben ook een niet te onderschatten ambassadeursrol, zeker als u weet dat elke inwoner gemiddeld 2 keer per jaar het containerpark bezoekt. Ongetwijfeld vaker dan het gemeentehuis. 

Huis aan huis werd in 2014 109.478.275 kg (49,2 %) ingezameld en via wijkinzameling (vb. glasbollen en KGA) 17.606.221 kg (7,9 %).

Nieuw midden 2016 : gele papiercontainer voor ieder Kempens gezin

Midden 2016 krijgt ieder gezin een nieuwe papiercontainer gratis.  Dat moet de ophaling efficiënter maken. Nu vliegt door wind en regen vaak het papier dat de gezinnen hebben buitengezet, de straat op.

Alle info over Diftar vind je hier.

Op de foto :  IOK-voorzitter Johan Leysen, en ondervoorzitters Bart Julliams en Frank Sels / NNieuws Guy Verellen.  Straks meer.