Nadat vorige week enkele Kempense gemeenten aan IOK vroegen een groepsaankoop voor herbruikbare mondmaskers te organiseren, werd vanuit IOK onmiddellijk een vraag aan al de Kempense gemeenten uitgestuurd in functie van hun eventuele deelname aan deze groepsaankoop.

22 gemeentebesturen reageerden positief op de vraag van IOK. Enkele andere gemeenten hadden al een eigen initiatief genomen.

Globaal kent deze groepsaankoop bijgevolg een grote omvang van maar liefst 325.000 herbruikbare mondmaskers.

In het weekend werd het bestek uitgestuurd in functie van het verkrijgen van offertes voor de levering van herbruikbare mondmaskers, waarbij ook een katoenen mondmasker door de leveranciers kon worden aangeboden.

Dit was gebaseerd op de nationaal gelanceerde en door virologen gevalideerde campagne 'Maak je mondmasker'.

Maandag rees echter op basis van een productnormeringsnorm (NBN) twijfel over katoen als geschikt materiaal voor een mondmasker. Bijgevolg werd even getemporiseerd met de groepsaankoop, teneinde zekerheid te verkrijgen met betrekking tot de juiste materiaalkeuze.

Bestuur en medewerkers van IOK volgden ondertussen de situatie van minuut tot minuut op in functie van het verkrijgen van de nodige duidelijkheid van de bevoegde instanties.

Deze voormiddag werd op het Federaal Crisiscentrum door professor Van Gucht benadrukt dat niet de stof waaruit mondmaskers gemaakt worden, bepaalt of ze doeltreffend zijn, maar wel de dichtheid van het weefsel.

Het weefsel moet voldoende dicht zijn om zo veel mogelijk druppels tegen te houden, tegelijkertijd moet een vlotte ademhaling mogelijk zijn. Het is ook belangrijk om de stof te kunnen wassen op hoge temperatuur, minstens 60 graden.

We raden ook aan om met twee lagen te werken, en eventueel tussen die twee lagen een filter te plaatsen. Maar dat kan gerust katoen zijn of een andere stof.

Namiddag verstuurde het Crisiscentrum Vlaamse overheid van 28 april (14u23) een nieuwsbrief aan de Vlaamse gemeenten met een ondersteuningsaanbod voor lokale besturen voor het kopen van mondmaskers.

In het document 'Bijlage aan het bestek kwaliteitsnormen herbruikbare mondmaskers' wordt met betrekking tot de materiaalkeuze zowel de mogelijkheid gegeven aansluiting te zoeken bij de productnormeringsnorm als bij de gevalideerde documentatie op www.maakjemondmasker.be.

Op basis van deze informatie van Professor Van Gucht en het Crisiscentrum Vlaamse overheid meende IOK de marktbevraging op een verantwoorde manier te kunnen verder zetten en diverse gevalideerde materiaalkeuzes toe te laten.

Het bestek werd ondertussen in de vooravond uitgestuurd aan potentiële leveranciers. Deze potentiële leveranciers krijgen tot morgennamiddag 14u de kans 1 offerte in te dienen.

Morgenavond al zal de Raad van Bestuur van IOK tot gunning overgaan. De prijs en de leveringstermijn zullen daarbij de toetsingscriteria zijn.

Eenmaal de leveranciers gekozen zijn, zal een verdere communicatie gevoerd worden met de gemeentes over de timing met betrekking tot de levering, die dan zelf kunnen beslissen over de verdere distributie aan hun burgers.

Het spreekt voor zich dat ook in het verdere traject IOK de gemeentebesturen hier zal in bijstaan.'  Foto archief azg/N.