Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IOK : 'Ontvang 50 % subsidie voor verwijderen van niet-hechtgebonden asbest bij leidingisolatie en vloerbedekking'

Asbestverwijdering IOK

Streekintercommunales IOK en IGEMO en de Vlaamse Afvalmaatschappij OVAM steken de handen uit de mouwen om woningen in Rivierenland en de Kempen asbestveilig te maken door het veilig en vakkundig laten verwijderen van asbesthoudende vloeren en leidingisolatie. Bij woningen, gebouwd voor 2001, is de kans groot dat er asbest terug te vinden is.

“Er zijn immers meer dan 3700 gekende toepassingen van het gevaarlijk goedje in omloop” verduidelijkt Emma Allaert, renovatiecoach bij Stekr, het regionaal energiehuis in Rivierenland. “Ook de isolatie rond verwarmingsbuizen of oude vloerbedekking bevatten soms asbestvezels. Deze asbestvezels zijn niet gebonden in een materiaal zoals de bekende golfplaten of cement en mag je absoluut niet zelf verwijderen.”

Enkel erkende asbestverwijderaars mogen dergelijk asbest verwijderen. “Dankzij een overheidsopdracht met hoge eisen gebeurt dat aan de meest competitieve prijs in beide regio’s. De gezondheidswinsten krijg je er bovenop” vult Matthias Serneels, asbest- en renovatiecoach bij IOK, aan.

“Kempenaren en Rivierenlanders kunnen via dit project genieten van 50% subsidies van OVAM met een maximumsubsidie van 4.000 euro in Rivierenland en 5.000 euro voor een woning in de Kempen. Voor een appartementsgebouw zijn de bedragen respectievelijk 6.000 euro (Rivierenland) en 7.000 euro (Kempen). Voor Rivierenland gaat het enkel over asbesthoudende leidingisolatieverwijdering, in de Kempen is dit uitgebreid met asbesthoudende vloerbedekking voor woningen.”  

Heb je een vermoeden van asbest in je woning, maar werd dit nog niet effectief vastgesteld met een asbestinventaris? Dan komt in de eerste plaats een asbestdeskundige langs om vast te stellen of er inderdaad niet-hechtgebonden asbest aanwezig is in de leidingisolatie en/of vloerbedekking. Er zal ook een staalname gebeuren. OVAM neemt de kosten van dit onderzoek op zich. Je betaalt zelf een kleine vergoeding van 25 euro voor het rapport.

In oktober 2025 loopt het project af in Rivierenland, in de Kempen in 2026. Het is van toepassing voor particuliere eigenaars van woningen of appartementen in het werkingsgebied van IOK (29 gemeenten) en Rivierenland (10 gemeenten)

Het volledige stappenplan voor een aanvraag vind je voor Rivierenland bij regionaal energiehuis Stekr op https://stekr.be/ons-aanbod/renoveren/asbesthoudende-leidingisolatie/ en voor de Kempen www.iok.be/asbestproject

Voor de Kempen zijn er ook voordelige tarieven voor het aan huis laten ophalen van hechtgebonden asbest zoals golfplaten en leien. In de meeste gevallen en met de nodige voorzorgsmaatregelen mag je deze hechtgebonden asbest zelf verwijderen. De asbesthoudende golfplaten of leien kan je verpakken en naar het recyclagepark brengen. Of aan huis laten ophalen in plaat- of kuubzakken of containers. Meer info hierover via www.iok.be/asbest

Asbestverwijdering - foto  IOK

Asbestverwijdering - foto IOK

Asbestverwijdering - foto IOK

Asbestverwijdering - foto IOK

Asbestverwijdering IOK

Deel dit artikel