Intercommunales werken samen aan duurzame gemeentelijke voertuigen.   De Vlaamse gemeenten, steden en lokale overheden zetten gezamenlijk een stap in de duurzame richting.

Dankzij een samenwerking tussen de Vlaamse intercommunales voor streekontwikkeling, kunnen ze goedkoper en eenvoudiger elektrische en CNG-voertuigen aankopen.

Het vergroenen van het wagenpark is voor vele gemeenten dan ook een actiepunt in hun klimaatplannen. Vanaf nu kunnen de gemeenten het aanbod bekijken en bestellingen plaatsen via de gloednieuwe website, www.gestroomd.be.

Met deze vergroeningsactie kan jaarlijks naar schatting tussen 7 en 9 miljoen liter diesel bespaard worden. De CO2-uitstoot kan dalen met zo'n 23.000 à 30.000 ton.

Gemeenten, steden en andere lokale overheden beschikken over een wagenpark met heel uiteenlopende modellen, gaande van veegwagens over personenwagens tot vrachtwagens.

Door die voertuigen gaandeweg te vervangen door voertuigen, aangedreven door CNG* en elektriciteit, kunnen ze kosten besparen en hun milieudoelstellingen halen.

*CNG als brandstof is op dit moment nog de meest milieuvriendelijke optie voor voertuigen met een zwaar sleepvermogen.
De Vlaamse streekintercommunales hebben een uitgebreid aankoopdossier opgemaakt, waaruit een aanbod van 108 verschillende voertuigen is voortgevloeid. Daarin zijn bovendien nog opties mogelijk, zoals bv. zwaailichten.

Concreet is er een aanbod van:

• Personenwagens: batterij-elektrisch en plugin-hybride;
• Bestelwagens en lichte vrachtwagens < 3,5 ton (batterij-elektrisch en CNG);
• Vrachtwagens > 3,5 ton < 12 ton (CNG);
• Zware vrachtwagens (> 12 ton) (CNG);
• Speciale voertuigen (batterij-elektrisch), bv. veegwagens.

De website www.gestroomd.be bevat een catalogus, waarin gemeentemedewerkers de voertuigen en voorwaarden kunnen bekijken. Indien gewenst, krijgen ze ondersteuning van een gespecialiseerde medewerker om hun keuze te maken.

Die expertise is vooral nodig voor voertuigen op maat, waarbij bv. een kraan en een laadbak op het chassis worden aangebracht.

Het is een interessant moment om over te schakelen op alternatieve aandrijving: het aanbod aan voertuigen is immers ruim en de prijzen worden steeds interessanter.

Door over te stappen op elektrische voertuigen, drukken gemeenten niet alleen de brandstofkosten, ook de belasting op in verkeerstelling en wegenbelasting vallen weg én de kosten voor onderhoud zijn lager.

Dit maakt dat, ondanks de hogere aankoopprijzen in vergelijking met dieselwagens, lagere totale eigenaarskosten bereikt worden.  Sieg Vermeiren, manager www.gestroomd.be

Door gebruik te maken van een gemeenschappelijke overheidsopdracht vermindert de administratieve rompslomp voor elke gemeente in vergelijking met een situatie, waarin elke gemeente op eigen houtje een aanbieder zoekt.

Het is bovendien mogelijk om een goede prijs te krijgen door het grotere aantal wagens. Er zijn kortingen op de catalogusprijs, variërend van 5 tot wel 40%. Er is een overeenkomst met de aanbieders gesloten voor vier jaar.

Deze samenwerking tussen alle intercommunales is een primeur. Ik denk niet dat dit al ooit gebeurd is. Omdat we als intercommunales voor streekontwikkeling de gemeenschappelijke doelstelling van dienstverlening aan gemeenten nastreven, is dit echter wel mogelijk.

Een belangrijke factor is ook dat vrijwel alle gemeenten in Vlaanderen een beleid voor luchtkwaliteit en klimaat voeren. Met de vergroening van de gemeentelijke voertuigen kan hierin een aantoonbaar resultaat geboekt worden.  Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO (intercommunale regio Rivierenland).  Foto K. Mertens/NNieuws.