Droge zomers maken meer en meer duidelijk dat water een kostbaar goed is. Een hemelwaterput of tank helpt om water op te vangen, te laten infiltreren en te hergebruiken.

Dat is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar vormt ook een besparing op de waterfactuur. Elke liter gratis regenwater die hergebruikt wordt, is een liter kraantjeswater minder.

Hergebruik hemelwater

29 gemeenten organiseren samen met IOK een groepsaankoop hemelwateropvang. Via de actie kan iedereen aan goede voorwaarden een kwalitatieve installatie van zowel een hemelwaterput, infiltratieput en/of hemelwaterton bekomen.

Het regenwater dat je opvangt kan je hergebruiken voor je wasmachine, toiletten, onderhoudskraantjes of voor het bewateren van je tuin.

Meest succesvolle groepsaankoop

De inschrijvingen bewijzen dat er veel aandacht is voor het hergebruik van hemelwater. Tot nog toe is dit de meest succesvolle groepsaankoop van IOK.
In totaal schreven 1202 mensen in voor een hemelwaterput of ton. Alle info en fiches met prijzen via www.iok.be/hemelwater

Ook inwoners die nog niet ingeschreven zijn, kunnen deelnemen onder dezelfde voorwaarden. Alle prijzen en voorwaarden zijn gegarandeerd voor offertes opgemaakt en ondertekend tot en met 30/06/2022. Het totaal aantal deelnemers zal dus zeker nog oplopen.

De werking van de percelen:
- A: tankslag
- B hemelwaterput + infiltratievoorziening (in aanbod zitten ook pompen, betonnen en kunststof putten en infiltratieputten)
- C: combinatie: dit perceel is het combineren van tankslag en installatie hemelwaterput door dezelfde firma in 1 klap dus
- D: aansluiting sanitair: de aansluiting van hemelwaterput op het circuit binnen, enkel voor 1/3 clusters is hier een firma gekozen.
- Perceel E en F: perceel E gaat over de tonnen en F over de installatie aan huis. Er zijn 3 opties:
o De ton bestellen en zelf afhalen in Mol bij De sprong op afspraak
o Bestellen en laten leveren aan huis
o Bestellen, laten leveren aan huis en bijbetalen voor installatie (standaardinstallatie is prijs voor opgegeven, complex kan op maat).

4e tankslag

Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas of hernieuwbare energie laten hun oude stookolietank in de grond zitten. Vaak laten eigenaars na om de tank te verwijderen. Hier zijn echter grote milieurisico's aan verbonden.

Zo kunnen de tanks na verloop van tijd beginnen lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar vervuild kunnen raken door stookolieresten.

IOK organiseert daarom al voor de 4e keer een tankslag. Bij de vorige tankslagen werden in totaal 2.761 oude stookolietanks gesaneerd. Door de combinatie met de groepsaankoop hemelwateropvang is het zelfs mogelijk om de werken te combineren, zo raak je van je oude stookolietank af en installeer je een regenwaterput met infiltratievoorzieningen in één klap. 360 inwoners schreven zich al in voor de tankslag.

Alle info via www.iok.be/tankslag