'Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk , een initiatief van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is vlot verlopen. Deze dag focuste op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Alle leden van Belgian Waste-to-Energy (BW2E) namen met een gezamenlijke actie deel, met specifiek aandacht voor veiligheid op de stortvloer en in de storthal.

Het doel is om de eigen medewerkers én zij die afval aanleveren nog meer bewust te maken van het belang van veilig gedrag. BW2E werkt hiervoor samen met Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. Ook enkele niet-BW2E-leden sloten zich spontaan aan bij de actie.

Concrete actie op de stortvloer

'IOK Afvalbeheer heeft geen verbrandingsinstallatie, maar we verruimen de actie naar al onze verwerkingsinstallaties met een stortbunker/stortvloer.

Elke vrachtwagenchauffeur die afval komt aanleveren, werd door een medewerker van de site beoordeeld op zijn/haar veilig gedrag. Aan de hand van een ludieke flyer met cartoons wordt duidelijk gemaakt welke aspecten van het gedrag prima in orde waren en waar nog verbetering mogelijk is.

Wie een 'foutloos parcours rijdt', wordt beloond met een kleine attentie. Wie (nog) niet in orde was, komt te weten hoe het in de toekomst beter kan.

Omdat het de doelstelling is om zoveel mogelijk chauffeurs een 'goed rapport' te geven, werd ook ingezet op sensibilisering en informatie in de weken voordien.'

Veiligheid bestendigen

Tijdens de actie werd gemeten welke gevaarlijke situaties zich het vaakst voordoen. Hier zal extra aandacht besteed worden in de weken die volgen op de campagne. Het doel is om er in de toekomst nog meer voor te zorgen dat onveilige situaties in de storthallen vermeden worden.

2000 chauffeurs op één dag

Er zijn in België 14 verwerkingsinstallaties die restafval van burgers en bedrijvenverwerken. Per jaar gaat het om 2,8 miljoen ton afval dat wordt aangeleverd. Op één dag rijden zo'n 2000 vrachtwagens één van deze installaties binnen om afval te lossen.

Elk van de installaties heeft een eigen werkwijze voor aanlevering van afvalstoffen, maar overal gelden strenge veiligheidsregels. Toch stellen preventie- en veiligheidsmedewerkers vast dat de veiligheid toch nog te vaak in het gedrang komt.'