In de periode juni-augustus 2010 voert Eandis namens distributienetbeheerder Iveka een aantal grote werken uit voor de aanleg of de vervanging van ruim 62 km elektriciteitsnet, 11 km net voor de openbare verlichting en 24 km gasnetten. De werken gebeuren in samenspraak met de betrokken gemeentebesturen. Deze investeringen zijn noodzakelijk, enerzijds om de bedrijfszekerheid van de bestaande netten op peil te houden, en anderzijds om in nieuwe behoeften te voorzien, onder meer in het kader van de aansluiting van WKK-installaties voor serristen, en nieuwe residentiële of industriële verkavelingen. Er wordt getracht zo veel mogelijk in synergie te werken met andere openbare nutsinvesteringen. Iveka en Eandis zullen er alles aan doen om tijdens de werken de hinder voor verkeer en omwonen-den, die onvermijdelijk is, toch zo kort mogelijk te houden. De bewoners langs het traject van de werken ontvangen enkele dagen voor de start van de werken een schriftelijke mededeling met de nodige informatie. [b]Ruim 800 woningen zullen moeten worden overgekoppeld op de nieuwe netten. [/b] Met die bewoners worden individuele afspraken gemaakt vermits we toegang moeten krijgen tot de woning of het bedrijf.[b]Planning voor Neteland[/b][b]Geel[/b] Hanestrik Naar aanleiding van rioleringswerken zal het elektriciteitsnet ondergronds worden gebracht en wordt het gasnet gesa-neerd.[b]Grobbendonk[/b] Industrieweg Uitbreiding van de netten elektriciteit, openbare verlichting en gas voor industriële verkaveling de scheepvaart.[b]Westerlo [/b]Ilsestraat Aanleg nutsvoorzieningen in privé-verkaveling.