[pic=99_1245883328.jpg][pic=99_1245883178.jpg]in 2008 noteerde de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 11% minder verkeersongevallen dan het jaar voordien. Het aantal verkeersgewonden daalde met 16%. Deze bemoedigende cijfers bewijzen dat de politiezone met een mix van intensieve controles en preventieve acties op het juiste pad zit voor meer verkeersveiligheid. In het nieuwe zonaal veiligheidsplan 2009 – 2012 blijft verkeer dé topprioriteit. [b]Verkeersveiligheid[/b] Een topprioriteit voor de komende jaren blijft de verbetering van de verkeersveiligheid. De afgelopen jaren heeft de politiezone op dat vlak – door strenge controles en sensibiliseringscampagnes – al belangrijke stappen gezet. [b]Méér snelheidscontroles[/b]Deze positieve resultaten dankt de politiezone in de eerste plaats aan een uitgebreid controlebeleid. Zo resulteerde de intensieve inzet van bijkomende onbemande flitscamera’s in Meerhout en Laakdal in een explosieve stijging van het aantal onmiddellijke inningen voor overdreven snelheid. Meer dan 13.000 chauffeurs werden in 2008 door de onbemande camera’s betrapt op overmatig snel rijden. Ook organiseerde de politiezone 32 procent meer bemande snelheidscontroles dan in 2007. Concreet gaat het om 60 473 gecontroleerde voertuigen, ofwel 14 594 meer dan 2007. Het percentage automobilisten dat werd betrapt op overdreven snelheid daalde van 4,99 naar 4,08 procent. Gemiddeld iets meer dan 1 op 25 automobilisten reed dus te snel. Ook voor andere verkeersovertredingen ging het aantal processen-verbaal opvallend de hoogte in. Hier stelde de politiezone een stijging vast van 22 procent, tot 1 475 processen-verbaal. 17% van de geverbaliseerden kon geen geldig keuringsbewijs voorleggen.16% had te diep in het glas gekeken. Dertien procent van de processen-verbaal werden uitgeschreven omdat de bestuurder niet over het juiste rijbewijs beschikte. Voor het niet naleven van de verkeerstekens werden negen procent van de boetes opgesteld.[b]Verkeerspreventie[/b]Ook op het vlak van verkeerspreventie leverde de politiezone tal van inspanningen. Om de start van het nieuwe schooljaar in goede banen te leiden, wezen we met een brief alle ouders van schoolgaande kinderen op hun verantwoordelijkheid. Zij moeten als eerste het goede voorbeeld geven. De preventieve brief ging gepaard met strenge controles aan de schoolpoorten bij het begin van het nieuwe schooljaar. [b]Niet op lauweren rusten[/b]De positieve cijfers over het dalende aantal ongevallen betekenen evenwel niet dat we op onze lauweren mogen rusten. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. De komende jaren gaat de politiezone resoluut verder op de ingeslagen weg. Zo bleef het uitermate triestig gesteld met de strijd tegen dronkenschap achter het stuur. In vergelijking met 2007 legden evenveel automobilisten een positieve ademtest af. In absolute cijfers ging het om 401 chauffeurs die te diep in het glas hadden gekeken. De grootste groep dronken chauffeurs – 27 procent – behoorde tot de leeftijdscategorie 40 tot 50 jaar.[b]Uitgaansoverlast[/b]Een andere prioriteit was het verminderen van de uitgaansoverlast. Concreet ging het om fenomenen zoals vechtpartijen, vandalisme, nachtlawaai en wildplassen. Om deze storende overtredingen nog gerichter aan te pakken, werkten we in 2008 aan het opstellen van een uniforme politiecodex. Deze codex – een overzichtelijk handboek met de vereenvoudigde en gemoderniseerde politiereglementen van de drie gemeentebesturen – geeft sinds 1 mei 2009 de politie-inspecteurs en de GAS-ambtenaren een perfect middel om het ‘lik-op-stuk’ beleid verder in de praktijk te brengen. Bijkomende prioriteit gaven ze aan steaming en vechtpartijen op straat, beide verontrustende jongerenfenomenen die we intensief in de gaten hielden en houden.Je kan het jaarverslag lezen op www.pzglm.be