Jan Bertels, fractieleider van Herentalse oppositiepartij Sp.a en Kamerlid, roept op om een werkgroep uit alle Herentalse raadsfracties samen te stellen.

De gemeenteraad bespreekt tijdens de zitting van dinsdag 5 mei de mogelijkheid van de opmaak van een herstelplan, nu Jan Bertels (Sp.a) in een toegevoegd punt het thema agendeert.

'Als we binnenkort weer uit ons kot mogen, gaan we allemaal de handen uit de mouwen (moeten) steken om onze welvaart veilig te stellen, om de samenleving van de toekomst te bouwen', zegt Jan Bertels. 'Ook in onze stad, in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

Ook op lokaal vlak zullen we initiatieven kunnen en moeten nemen; de stad heeft hier zeker ook een rol te spelen. De stad moet hier een rol in spelen en voortrekker zijn op een aantal domeinen.

Deze (noodzakelijke) initiatieven berusten ons inziens best op een zo groot mogelijk politiek draagvlak; de strijd tegen corona, hoe we ons als samenleving 'relanceren', (her)organiseren verdient een breed forum, ook van onze lokale politici.

Samenwerking is hier een sleutelwoord, en dat vragen onze burgers ook in deze periode.

Alle ervaring, kennis, ideeën komen van pas in deze acute crisisperiode, en ook voor de hopelijk zeer nabije post acute crisisperiode. Twee weten meer dan één.

Integrale plannen zijn hiervoor nodig en bevatten minstens volgende 5 domeinen, waar ook de stad een belangrijke rol heeft in te spelen:

- beschermen en versterken van onze kwetsbare burgers (zowel sociaal-economisch, financieel als bv. inzake mentaal welzijn, alwaar een tsunami aan problemen op ons riskeert af te komen).

- beschermen en versterken van onze lokale economie (cfr. de oproep van de Vlaamse regering om te kijken of bepaalde lokale belastingen/retributies niet al dan niet tijdelijk kunnen opgeschort worden, denken we bv. maar aan de terrasbelasting of de retributie voor ambulante handel. En er zijn zeker nog andere mogelijke voorbeelden.

- beschermen, versterken en terug opbouwen van ons sociaal weefsel - herlanceren, ondersteunen van de werking van ons talrijke lokale verenigingen, die mede voor verbinding zorgen tussen onze inwoners.

- hoe maken we onze samenleving de eerstkomende maanden 'corona-proof', en zorgen we er voor dat onze burgers terug - veilig - kunnen genieten van een normale dienstverlening, van normale (sport-, speel- , cuturele- enzoverder) faciliteiten, van een normaal toegankelijk openbaar domein.

- hoe gaan we om met de weerslag van deze ongekende crisis op de stadsfinanciën, op de geldende meerjarenplanning',

Foto Johan Temmerman/ Nnieuws.