'De restauratie van het bijgebouw van de pastorie van Noorderwijk zou dit jaar - eindelijk - daadwerkelijk moeten kunnen aanvatten', zegt Jan Bertels (Sp.a). 'Er zijn al heel wat voorbereidingen, studies, overlegrondes geweest de voorbije jaren.

De mensen en verenigingen van Noorderwijk snakken ook naar een definitieve oplossing voor dit gebouw dat staat te verkommeren, veiligheidsrisico's inhoudt en nu ook al geruime tijd het dorpsgezicht en het zicht naar de beschermde pastorie ontsiert, omdat een blauw zeil omwille van de staat van het gebouw/dak noodzakelijkerwijze over het gebouw gehangen is.

Tot mijn verbazing heb ik ondanks de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming van de kostprijs en de plaatsingsprocedure op het schepencollege van 11 juni nog steeds geen gunning kunnen terugvinden in de beslissingen van het schepencollege.

Integendeel, ik zie en hoor verontrustende berichten dat het schepencollege zich danig verkeken heeft op het dossier bij het lanceren van de aanbestedingsopdracht, zich misrekend heeft bij de mogelijke kostprijs.

 De opdracht tot gunning riskeert stopgezet te worden (of ondertussen stopgezet is?), dat het schepencollege compleet vastzit met het huidige restauratiedossier', besluit Bertels.

Jan Bertels heeft het dossier van de restauratie van het bijgebouw van de pastorie van Noorderwijk als toegevoegd punt op de dagorde van de gemeenteraad van volgende dinsdag 1/10 ingediend.  Foto archief Nnieuws.