U bent hier

Jan Bertels : 'Bezorgd over GRUP golfterrein Witbos'

Herentals | Neteland | Westerlo
30.08.2019 - 00.35u
Door: Herman Gezelle

De verdere afwerking van het gewesteljjk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het golfterrein Witbos blijft actueel. Dit uitvoeringsplan omvat het voormalige militair domein Kamp A op het grondgebied van Westerlo en Herentals.

'Dit GRUP is belangrijjk', zegt Jan Bertels (Sp.a). 'We zijn op goede weg na jaren van overleg, maar er ontbreekt nog zeker iets. Vandaar dat het openbaar onderzoek dat tijdens de zomermaanden georganiseerd werd, mag niet zomaar  voorbijgaan.'

De afgelopen jaren is er heel wat water naar de zee gevloeid en zijn er heel wat overlegrondes, procedures doorlopen, adviezen gegeven, een milieubeoordeling gebeurt in een plan-MER.

'Een proces dat al veel energie gevergd heeft en hopelijk voleindigd kan worden', vervolgt oppositieraadslid en Kamerlid Bertels.

'De inhoud zeer kort samengevat: de uitbreiding van het bestaande 13 holes golfterrein naar een 18 holes golfterrein wordt mogelijk gemaakt, er wordt verplicht bos behouden, sommige delen worden omgezet naar heide ( natuurwaarde). 

De mogelijkheid wordt ingeschreven voor de inplanting van een lokale sporthal, een speelbos wordt voorzien, een aantal gebouwen en/of loodsen kunnen behouden worden en gebruikt worden voor golfactiviteiten (bv. een clubhuis of een conciërgewoning) of voor evenementen.'

Geen infomoment

'Het openbaar onderzoek over dit voorlopig vastgestelde ontwerp van GRUP loopt nog tot 13 september (aanvang : sinds 16 juli, in volle vakantieperiode)', vervolgt Jan Bertels.

'Het is spijtig dat het departement omgeving, in samenwerking met de stad, geen infomoment voorzien heeft over dit GRUP.

De stad heeft in de vele procedures de afgelopen jaren steeds advies uitgebracht, en nu ook heeft het college op 15 juli beslist dat in het kader van dit openbaar onderzoek een advies moet voorbereid worden door de administratie.

Het komt het schepencollege toe een advies op te maken en over te maken.

Zonder in de plaats te treden van het college, wil ik de gemeenteraad voor één element in het bijzonder aandacht vragen, omdat het ontwerp van GRUP ons inziens op dat punt een lacune laat.

Eerdere adviezen van de stad hier niet zijn gevolgd en wat ons betreft het college, als behoeder van het algemeen belang in deze, hier het been moet stijf houden: de organisatie van evenementen, in casu grote evenementen.

Het ontwerp voorziet nu dat kleine evenementen (geen impact op normale golfactiviteiten) altijd toegelaten kunnen worden. Grote evenementen maximaal 12 keer per jaar, en maximaal 1 keer per maand.

Als principe zijn een beperkt aantal evenementen aanvaardbaar, gelet op het proces dat is doorlopen, maar het is nooit de bedoeling geweest een permanente bijkomende grote evenementenlocatie toe te laten in deze rustige omgeving, wel integendeel.

Geen commerciële evenementenlocatie

'We hebben als stad dan ook altijd gevraagd om een definitie op te nemen, te geven van grote of grootschalige evenementen, zodat hierover geen discussie kan ontstaan later en het duidelijk is dat zulke evenementen de uitzondering moeten blijven en het niet de bedoeling is om van het terrein een commerciële evenementenlocatie te maken.

De huidige motivering dat grote evenementen niet gelijktijdig mogen plaatsvinden met normale golfactiviteiten lijkt ons niet afdoende en ze beantwoordt niet aan de vroegere (en hopelijk huidige) bekommernis van de stad omtrent een definitie: wat bv. met nachtelijke evenementen dan, evenementen na zonsondergang, want dat zijn in principe geen golfactiviteiten', besluit Jan Bertels.

Dinsdag 3 september staat de GRUP golfterrein Witbos als toegevoegd punt op de dagorde van de Herentalse gemeenteraad. (pp)

imageMeer nieuws

Asbestverwijderaar start in Diepestraat Mol

Kempen regio | Lille | Mol 30.06.2022 - 13.56u

Levensgrote muurschilderingen als ode aan de landbouw

Levensgrote muurschilderingen als ode aan de landbouw
Kempen regio | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 30.06.2022 - 12.48u

Criminelen maken via valse sms'jes honderdduizenden euro's buit: 6 verdachten opgepakt, onder wie een contacttracer

EU | Kempen regio | Nationaal | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 30.06.2022 - 11.44u

Fortino Capital neemt belang in VanRoey.be om groei te versnellen

Fortino Capital neemt belang in VanRoey.be om groei te versnellen
Geel | Kempen regio | Turnhout regio | Vlaanderen 30.06.2022 - 09.19u

Na een ongeval toch kunnen communiceren in het ziekenhuis

Geel | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 30.06.2022 - 08.58u

Zwemmer (26) komt om in Netekanaal in Ranst

Zwemmer (26) komt om in Netekanaal in Ranst
Kempen regio | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 30.06.2022 - 00.54u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto