Sp.a-Kamerlid Jan Bertels (51), gewezen burgemeester van Herentals, wordt kabinetschef bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Noorderwijkenaar Jan Bertels gaat dat kabinet leiden.

Voor de kabinetten van de nieuwe federale regering wordt dezer dagen volop gerekruteerd en dat laat zich ook voelen in het parlement.

"Een immense uitdaging in deze tijd, maar ik ga ervoor met enorm veel goesting", twittert hij.

Sinds 2006 zetelt Bertels ook in de gemeenteraad van Herentals. Nadat hij enkele jaren schepen van financiën en jeugd was, volgde hij in 2017 Jan Peeters op als burgemeester. Nu zetelt hij als oppositieraadslid in de gemeenteraad.

'Ik blijf ook actief als gemeenteraadslid in Herentals.'

'Geen backbencker'

Noorderwijkenaar Bertels was sinds de verkiezingen van mei 2019 federaal parlementslid en was daar in geen geval een backbencher.

Hij richtte zich vooral op het thema zorg en gezondheid en kon op dat vlak toch al een paar pluimen op zijn hoed steken.

Zo slaagde hij er, samen met zijn Sp.a-collega's, in om een amendement goedgekeurd te krijgen dat de farmasector zelf laat opdraaien voor overschrijdingen van het geplande geneesmiddelenbudget. Hij was ook een van de drijvende krachten achter het voorstel van de consumentenpremie voor het federale zorgpersoneel van 300 euro die het parlement in de zomer goedkeurde.

Bertels, die een rechtendiploma heeft, werkte in het begin van zijn carrière eerst een paar jaar op socialistische kabinetten als adviseur sociale zekerheid.

Tussens 2003 en 2014 was hij directeur-generaal Sociaal Beleid op de FOD Sociale Zekerheid. Hij nam daar in 2014 ontslag toen hij verkozen werd in het Vlaams Parlement. Daar bleef hij dus tot de verkiezingen van 2019.

(vrtnws/nnieuws)  Foto : Jan Bertels samen met Conner Rousseau tijdens de Sp.a-nieuwjaarsreceptie in januari 2020 (Lakenhal Herentals) / foto Johan Temmerman/ Nnieuws.