Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jan Bertels & Hannes Anaf : 'Een gericht plan voor de arbeidsmarkt in de Kempen'

Jan Bertels

In de Kempen is er op de arbeidsmarkt een mismatch tussen vraag en aanbod. Vooruit
lanceert daarom een tewerkstellingsplan voor de Kempen. De partij pleit daarom voor een
sterker arbeidsmarktbeleid en een lokaal verankerde dienstverlening. Bedrijven moeten daarbij
ondersteuning krijgen om hun werkplekken aan te passen en mensen meer en sneller op te
leiden.

“Onze bedrijven schreeuwen om werkvolk, terwijl de helft van de werkzoekenden in de
Kempen langer dan één jaar op zoek is. Daarom willen we werken meer lonend maken”, aldus
Jan Bertels (Herentals). “Daarnaast moeten we zorgen voor een betere mobiliteit en een toegankelijke
kinderopvang, zodat mensen ook daadwerkelijk kunnen gaan werken”, zegt Vlaams
Parlementslid Hannes Anaf.

Volgens de meest recente cijfers van de VDAB (2023), zijn er in de Kempen 12 574 mensen op zoek
naar werk. Daarvan zoekt de helft al meer dan een jaar. Daartegenover staan 18 542 vacatures. “Er
zijn momenteel te veel drempels die deze situatie veroorzaken. Met ons plan voor de Kempen willen
we deze wegwerken en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen opnieuw aan de slag kunnen in
een passende job”, zegt Jan Bertels. Vooruit heeft hiervoor een plan klaar dat op 3 fronten werkt.

 

Sterke lokale verankering

In 2023 zat slechts 13% van de werkzoekenden in de Kempen in een voortraject of opleiding. Daarom
pleit Vooruit voor een meer nauwgezette opvolging. “In ons plan ijveren we voor een nauwe
samenwerking tussen VDAB, OCMW en de lokale besturen. Zij moeten samen hun actorrol ten volle
opnemen in de begeleiding en bemiddeling van de moeilijk te bereiken werkzoekenden. Hiervoor
moeten voldoende begeleiders beschikbaar zijn”, licht Hannes Anaf toe.

Vooruit wil ook de regionale aanspreekpunten van de RVA behouden voor mensen die vragen hebben rond hun uitkering. “Wie werkloos is, begeleiden we vanaf dag 1 intensief en strikt naar een job. Werkzoekenden die geen Nederlands spreken, krijgen onmiddellijk taallessen. En voor wie na 2 jaar nog geen job heeft gevonden, zorgt de overheid voor een basisbaan: een volwaardige job met een volwaardig loon en volwaardige sociale bescherming", gaat Jan Bertels verder.

Drempels verlagen

"Om meer mensen aan het werk te helpen moeten voor Vooruit een aantal belangrijke drempels naar
de arbeidsmarkt weggewerkt worden. Vooruit pleit onder andere voor een opwaardering van het
statuut van de huishoudhulpen. De cijfers tonen aan dat bijna 14% van de openstaande vacatures in
de Kempen voor schoonmaak of onderhoudspersoneel zijn.

Jan Bertels: “Als we dit knelpuntberoep opnieuw aantrekkelijker willen maken is het essentieel dat we werk maken van hogere lonen, betere arbeidsomstandigheden en meer waardering.”

Verder pleit Vooruit voor efficiënter, beter en goedkoper openbaar vervoer in de regio. “We zien dat de
meeste vacatures in Turnhout, Geel, Mol en Herentals te vinden zijn, terwijl het aandeel aan
werkzoekenden, op uitzondering van Turnhout, meer verspreid zit over heel de Kempen. Er is dus
nood aan een betere mobiliteit en meer investeringen in openbaar vervoer. Na jaren van besparingen,
afgeschafte bushaltes en vele bussen minder, is het tijd om deze situatie opnieuw te keren”, aldus
Hannes Anaf. Daarnaast kaart Vooruit de dringende nood aan meer investeringen in de kinderopvang
aan. “We zien dat veel ouders die willen werken, geen opvang vinden voor hun kinderen. Die drempel
moeten we dringend wegnemen. Meer investeren in kinderopvang biedt ook kansen aan veel
werkzoekenden”, besluit Anaf.

 

Lonen en koopkracht beschermen

Vooruit wil duidelijk inzetten op het beschermen van de koopkracht en het verhogen van
minimumlonen. “Werken moet lonen. En dat begint bij het verhogen van het minimumloon. Daarom
willen we de inspanningen die de huidige federale regering gedaan heeft op dit vlak graag verder
zetten. Met twee koopkrachtpremies bovenop de loonnorm is bijna een miljard extra loon voor
werkenden mogelijk gemaakt. De eerste zorgde dat 1,8 miljoen werknemers gemiddeld € 274 extra
koopkracht kregen. De tweede zorgde dat 1,3 miljoen werknemers gemiddeld € 350 extra kregen. Wij
zetten dit beleid graag verder”, zegt Jan Bertels.

Daarnaast wil Vooruit niet tornen aan de index.

“Terwijl de vorige regering de lonen weigerde te indexeren (‘indexsprong’), hebben wij met Vooruit de
automatische indexering onverkort toegepast”, gaat Bertels verder.

Tenslotte wil Vooruit ook werken aan een fiscale hervorming waardoor werknemers netto meer
overhouden op het einde van de maand, zonder dat werkgevers hiervoor extra inspanningen moeten
leveren. “We willen de belastingen op werk verlagen. Dat kan door de belastingen op inkomen uit
vermogen te verhogen. Zo zullen werkende mensen netto meer overhouden”, besluit Hannes Anaf.

Op de foto vlnr. : Jan Van Dyck (Herenthout), Jan Bertels en Hannes Anaf.

Jan Bertels

Deel dit artikel