Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jan Bertels : 'Leegstand woningen Diependaal, ook hier staat onze stad stil: veel plannen, geen uitvoering, 65 leegstaande woningen!'

Vooruit Diependaal leegstand

'Vroeger was de sociale woonwijk Diependaal in Herentals een bruisende en levendige sociale  woonwijk', klinkt het bij het Comité vrijwilligers Buurthuis Diependaal.

'Als je nu door de wijk flaneert, valt je vooral een troosteloze aanblik op van straten vol met leegstaande sociale woningen. We zijn zo vrij geweest om de leegstaande woningen eens te tellen.'

'65 leegstaande woningen op een totaal van 400!'

'Je komt dan op het onaanvaardbare cijfer van 65 leegstaande woningen. 65  op een totaal van 400 woningen, dat is meer dan 16% van de sociale woningen die leegstaan in Diependaal.

Dat is een hallucinant getal, en dit in een periode van grote sociale woningnood; zo veel mensen die snakken naar een betaalbare, goede woning.

65 potentiële huurders, alleen al in deze wijk, worden nu door onze stad op kosten gejaagd, worden gestuurd naar een private huurmarkt die ook onder druk staat en duur is.

'De bewoners  vertrokken onder zowat zachte dwang. De Woonbrug (bouwmaatschappij) maakte hen duidelijk dat zij zelf nog een keuze in een ander onderkomen hebben wanneer ze tijdig vertrekken. Wanneer De Woonbrug hen er zelf uit moet zetten, moeten ze de woonst aanvaarden die de maatschappij hen oplegt. Veel mensen kozen voor de eerste optie, maar het frustreert hen nu te zien hoe er al die tijd nog niets gebeurd is. En 2 jaar leegstand komt de toestand van de huizen natuurlijk ook niet ten goede.

Hun inkomen, koopkracht telt blijkbaar niet voor dit stadsbestuur.

Waarom wordt er hier niet sneller ingegrepen?

16% woningen die staan te verloederen, gewoon maanden wachten op renovatie:  dat is toch veel te veel, en schuldig verzuim naar de mensen op de (lange) wachtlijst. Waarom grijpt onze stad hier niet in? We kunnen toch niet zeggen dat er geen wachtlijst is voor sociale woningen, dat er geen nood is aan goede, kwalitatieve sociale woningen?

Het is terecht dat onze mensen die op de wachtlijst staan niet begrijpen waarom woningen, die ze zo nodig hebben, zo lang blijven leeg staan. Waarom? Is men niet geïnteresseerd in sociale woningen? Ze zijn nochtans essentieel, ook in Herentals.

Waarom loopt de planning rond de renovatie blijkbaar in het honderd? Waarom al die leegstaande woningen die lang leeg staan? Renovatie moet kunnen, zeker wel, maar wel een beetje gepland aub en met opvolging (zoals het vroeger was). Voor Vooruit Herentals moet een renovatie vooruit gaan, goed en correct uitgevoerd worden, maar vooruit gaan.'

'Onnodige (dubbele) frustratie'

'Deze leegstand leidt ook tot onnodige (dubbele) frustratie: niet alleen bij de mensen op de wachtlijst, maar ook bij vroegere bewoners die worden aangemoedigd, zelfs met zachte dwang als het ware, om hun woning te verlaten voor een renovatie, en dan blijft hun woning maanden/jaren leeg staan.

Vooruit Herentals vraagt actie: geen woorden (of plannen, die hebben we al genoeg), maar daden.

Het beleid in Herentals staat compleet stil.  Kijk maar :  géén aanleg van voetpaden, fietspaden), dit kan niet. Niet inzake stadsontwikkeling, maar zeker ook niet inzake sociale woningbouw/renovatie. Speelt men hier een bewust politiek spel om sociale woningbouw achteruit te stellen?

Wil men de Vlaamse regering achterna hollen die er– ondanks de hoge woningnood die iedereen erkent, de woonmaatschappijen op kop – niet in slaagt (niet wil in slagen!) zijn voorbestemd geld voor sociale woningbouw te gebruiken.

Neen, de minister geeft dit geld voor sociale woningbouw liever aan iets anders.  Is het dat wat men in Herentals nu ook wil? De sociale woningbouw/renovatie bewust tegenwerken?

Wij willen vooruit, geen stilstand/achteruitgang', besluit Jan Bertels, gemeenteraadslid Vooruit Herentals. 

Op de foto : Jan Bertels, Asma Kareme en Rob Lathouwers/ NNieuws.

Vooruit Diependaal leegstand

Deel dit artikel