'Voor sp.a Herentals blijft het uitermate belangrijk dat er een sociaal initiatief inzake goedkopere voeding blijft bestaan voor de kansarmen in onze stad', zegt Jan Bertels, Kamerlid en oppositieraadslid.

'De geplande omvorming mag niet de voorbode zijn van een geleidelijke en stelselmatige afbouw van deze dienstverlening aan deze kwetsbare doelgroep; mag geen voorbode zijn van een gehele stopzetting.

Integendeel, de omvorming moet er toe leiden dat kwetsbare groepen beter kunnen toegeleid worden naar de maatschappelijke hulpverlening die we hebben, dat er projecten worden opgezet die 'gezonde voeding' in al zijn aspecten tot bij deze mensen brengt (bv. beter benutten van de leskeuken die aanwezig is in de site Spiegelfabriek), dat de doelgroep 'geempowered' wordt.

Enkel onder garantie en het duurzaam bewaken van deze doelstellingen kunnen we akkoord gaan met deze omvorming van de kringkruidenier tot een sociale kruidenier.

Hier zullen wij als sp.a Herentals over blijven waken, en we zullen de engagementen van het bestuur hieromtrent nauwgezet blijven opvolgen.

Als het resultaat een loutere afbouw van sociaal beleid in onze stad is, blijven we ons sterk verzetten. Herentals moet voor ons een warme stad zijn voor iedereen, een stad waar iederéén vooruit kan in het leven, samen vooruit.'  Foto Nnieuws archief.