Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jan Bertels : 'Stad staat helemaal stil deze bestuursperiode: niets, rien, nada' - opvallende quotes

Vooruit Herentals

Vooruit Herentals hield zondag in een goed gevulde zaal 't Hof haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en z'n kabinetschef Jan Bertels, jawel gewezen burgemeester van Herentals, lieten enkele  opmerkelijke quotes noteren.  De zaal reageerde enthousiast.

'Met Vooruit Herentals willen we dat onze samenleving vooruit gaat, voor iederéén, niet alleen voor de happy few', onderstreept Jan Bertels.  'Een lokaal bestuur moet op een gelijke manier ten dienste staan van iedereen.

We hebben niets tegen projectontwikkelaars of grootgrondbezitters, maar ze moeten wel aan dezelfde regels onderworpen worden als de gewone man die zijn huisje wil bouwen of renoveren. Een bestuur dat iedereen gelijk behandelt.

Dat is waarom Sossen in Herentals nodig zijn :  'Want een verschil  tussen een bestuur mét en zonder Vooruit', vervolgt Bertels.  'De mensen in Herentals ondervinden het nu dagelijks, en hebben het de afgelopen jaren tot scha en schande ondervonden.

We staan voor een  bestuur dat verbindt, geen mensen tegen elkaar opzet of verdeelt, luistert en in contact treedt met al zijn inwoners, een antwoord geeft op vragen. We gaan echt naar onze inwoners toe. Denk maar aan de huisbezoeken bij jubilees, bij onze senioren.  Naar de mensen toegaan, met hen babbelen in hun living, of aan hun keukentafel: een ongelooflijke meerwaarde om mensen te leren kennen in hun dagelijkse leefomgeving en hun eventuele kleine of grote problemen.

Kortom: Een burgemeesterschap van jan en alleman, een burgemeester voor jan en alleman.  Wij deden het en zullen het in toekomst opnieuw doen.   Er wordt blijkbaar nu bestuurd vanop ‘een schoon verdiep’, maar wij zijn Hertals, niet in Antwerpen. En gelukkig maar.

Zoals al gezegd: Vooruit Herentals, Noorderwijk, Morkhoven wil vooruit met ons stadje. En wij deden dat ook in onze bestuursperiode: denk maar aan de creatie van het cultuurcentrum, de uitbouw van het Netepark, elk jaar een budget voor herstel van fiets- en voetpaden, het behoud en de modernisering van een basisziekenhuis in Herentals, dorpshuizen in Noorderwijk en Morkhoven, kunstgrasvelden voor onze sportclubs, de bouw van een nieuw wzc, het nieuwe Convent als ontmoetingsruimte.'

Kortom, onze stad ging vooruit,  nu staat de stad stil.

'Het ene plan na het andere wordt besteld, uitgetekend, bedacht door dit bestuur (mobiliteitsplan, beleidsplan ruimtelijke ordening, masterplannen centra…,) maar ze spreken alle over 2030 of 2050 en verder.  En concreet deze bestuursperiode: niets, rien, nada …   Geen enkel voetpad, geen enkel fietspad of weg aangelegd of gerenoveerd.

Op sportgebied: onrust, onrust voor onze grootste voetbalverenigingen. Ze krijgen een nieuwe locatie, maar eerst moest een studiebureau hier over nadenken.

Bij Vooruit en je aan het goede adres, en we gaan met ons enthousiast team dit verder blijven duidelijk maken: in '23, in het verkiezingsjaar 24, én daarna.  In het bestuur na '24: ja graag, maar niet voor de postjes – we gaan sowieso voor een schepenpost minder – wél om beleid te voeren met en voor iederéén.  Jan en alleman, weet je nog,' besluit Jan Bertels bij luid applaus.  Na de speech kreeg het eigen catering-team van Vooruit nog een extra bloemetje toegegooid als waardering vanuit de volle zaal.  

Frank Vandenbroucke : 'Ode aan alle vrijwilligers tijdens de covid-crisis, solidariteit verder uitbouwen, zorg betaalbaar houden voor iederéén'

'Ik wil ook nog een ode brengen aan alle vrijwilligers tijdens de covid-pandemie,  ook ieder in de vaccinatiecentra in de Kempen Neteland', zegt de Minister.  'We gaan in ons land de solidariteit verder uitbouwen én de zorg betaalbaar houden voor iederéén.

Een degelijke oplossing komt er door de ­deconventionering van artsen, en ook meer transparantie. De ­gezondheidsbegroting gaat extra 100 miljoen euro opzij zetten. Dat bedrag kan straks alleen verdeeld worden onder de geconventioneerde zorgverleners. Ik wil hen zo belonen omdat ze hun stijgende kosten in de energie­crisis niet kunnen en ook niet ­willen afwentelen op patiënten. 

Tenslotte nog een daverend applaus voor de alle zorgverleners hier in het AZ Herentals, de WZC's, de thuisverpleging, gewoon iederéén!', besluit Vandenbroucke.

Foto's Thomas Cloots / NNieuws / red. Guy Verellen.

Grote Markt 41, Herentals, België

Vooruit Herentals

Deel dit artikel