Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jan Michielsen (CD&V) volgt zichzelf op als schepen

Jan Michielsen

Jan Michielsen, de bekende Herentalse schepen van o.a. cultuur, kunstonderwijs, bibliotheek en archief, internationale samenwerking en jumelages, heeft bij aanvang van de gemeenteraad van dinsdagavond de eed afgelegd als opvolger-schepen van zichzelf. Er was geen andere kandidaat.

Bij de aanvang van deze legislatuur in 2019 sprak CD&V intern af dat Jan Michielsen het schepenmandaat 4 jaar zou uitoefenen, waarna Bart Michiels de legislatuur als schepen zou afsluiten. Maar in december 2020 overleed totaal onverwacht partijgenoot Peter Bellens. CD&V bracht daarop Bart Michiels als opvolger van Bellens in het schepencollege. Hij kan nu daardoor niet langer Jan Michielsen opvolgen, terwijl de partij geen andere kandidaat vond.

Peter Verpoorten (Groen) pleitte ervoor om het mandaat gezien de financiële situatie van de stad in deze laatste jaren gewoon niet meer in te vullen, Jan Bertels (Vooruit) laakte de ‘ondemocratische’ constructie die CD&V in 2019 had opgestart. 'Niemand heeft deze gang van zaken gewild', zei Bart Michiels, ook ex-voorzitter van de gemeenteraad.

Jan Michielsen

Deel dit artikel