De partijraad van CD&V Herentals heeft gisteravond unaniem over de opvolging van de betreurde schepen Peter Bellens beslist.  Lokale CD&V-voorzitter Jan Snoeys : 'Met als ultieme doel de erfenis van Peter en zijn visie zo goed mogelijk te bewaren,  heeft de partijraad beslist om Bart Michiels voor te dragen als Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Bart zal dus de algemene bevoegdheden en de meeste van de nevenmandaten van Peter overnemen en toegevoegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Zo zal Bart ook de bevoegdheden Welzijn, zorg en gezondheid overnemen.

Als het nog niet duidelijk was: Peter zal enorm gemist worden door de partij en door de stad. Wij wensen daarom nogmaals onze oprechte dankbaarheid uit te drukken voor wat Peter betekend heeft en nog zal betekenen voor ons.

Rutger Moons wordt voorgedragen om de functie van voorzitter van de gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn op te nemen.

Ludo Van den Broeck komt opnieuw in de Gemeenteraad en neemt de taak van fractieleider op zich.

Schepen Jan Michielsen schuift in als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en Patrik De Cat vervolledigt de Raad van Bestuur van het AZ St-Elisabeth.

Matthias Verhegge neemt het mandaat op als bestuurder van de Woonbrug.

Voorzitter Jan Snoeys vervolgt : "We zijn blij dat Bart de aartsmoeilijke taak van de opvolging van Peter op zich wil nemen. De partij en de werkgroep zorg, onder leiding van Matthias Verhegge en Annelies Asselberg zullen Bart blijven ondersteunen om samen de visie en de plannen die Peter had, verder uit te werken.

Bart heeft een sterke band met het sociale weefsel vanuit zijn huidige professionele activiteiten en vanuit zijn verleden als OCMW-raadslid en samen met Bart zullen wij er alles aan doen om het echte sociale gezicht van Herentals te blijven.

Met een open blik naar de toekomst toe, blijven wij op die manier investeren in Herentals Zorgstad.

Rutger Moons zal in de toekomst er op toezien dat de gemeenteraad ordentelijk verloopt, al evenzeer geen evidente taak. Ik ben ervan overtuigd dat Rutger, in zijn eigen stijl, een echte meerwaarde kan betekenen voor een efficiënte en eerlijke besluitvorming.

Ludo Van den Broeck volgt Rutger dan weer op als fractieleider. Op die manier krijgt ook Morkhoven terug een sterke CD&V-vertegenwoordiger. Ludo zal ook nauw samenwerken tijdens de voorbereiding van de gemeenteraad met onze werkgroepen vol jong geweld.

De Woonbrug zal versterkt worden door Matthias Verhegge. Matthias heeft een sterke interesse en ervaring in stadsontwikkeling alsook zorg in het algemeen. De geknipte persoon dus om dit team in de komende transitieperiode te versterken.

Ik wens het nieuwe team dan ook alle succes bij het waarmaken van de droom van Peter: Herentals, een warme Zorgstad."

Burgemeester Mien Van Olmen:  "We kunnen nog steeds het onverwachte heengaan van Peter niet goed vatten. Toch staan we voor de onwezenlijke opdracht om de continuïteit in het besturen te borgen en ons Herentals verder te leiden tot die toekomstbestendige en zorgzame stad.

Bart, Ludo, Rutger, Matthias en Patrik staan klaar om de mandaten van Peter met groot engagement over te nemen. Hoe moeilijk ook, als burgermoeder ben ik bijzonder fier op onze vernieuwde ploeg en heb er alle vertrouwen in dat we op koers zullen blijven."

Bart Michiels:  "Peter opvolgen in deze omstandigheden voelt natuurlijk heel dubbel. Het zal niet eenvoudig zijn om zijn zware verantwoordelijkheden over te nemen, maar ik zal mijn uiterste best doen om zijn nagedachtenis en zijn ideeën en concepten rond "Herentals Zorgstad" te eren. En natuurlijk ben ik heel vereerd dat CD&V me dit mandaat geeft.

Ik wil me volledig smijten in de job. Ik vraag natuurlijk wat geduld tijdens mijn inwerkingsperiode, maar wil alle prioriteit geven aan de vele uitdagingen die er nog liggen."   Op de foto : Nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Rutger Moons (links), lokale partijvoorzitter Jan Snoeys, 'nieuw' raadslid Ludo Van den Broeck en nieuwe schepen Bart Michiels als opvolger van de recent overleden schepen Peter Bellens / Foto's Johan Temmerman/ Nnieuws.