Janne Caeyers werd op woensdag 13 november verkozen tot nieuwe kinderburgemeester van onze gemeente. Janne volgt Mats Opdebeek op die vorig schooljaar kinderburgemeester was. De kinderburgemeester en kinderraadsleden legden de eed af en werden achteraf getrakteerd op een receptie. Het gemeentebestuur dankt het vorige bestuur voor hun enthousiaste inzet en wenst het kersverse bestuur veel succes!

Het gemeentebestuur wil kinderen actief betrekken in thema's die anders door volwassenen geregeld worden. Doel van de kinderraad is thema's te bespreken die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld maar aan speelterreinen, activiteiten als Alles Kids en Grabbelpas, sport, milieu, kinderrechten, gezonde voeding,...

Samenstelling kinderraad

Het ambt van de kinderburgemeester en kinderraadsleden loopt gedurende het hele schooljaar en eindigt dus in juni 2020. De kinderburgemeester wordt bijgestaan door de 23 kinderraadsleden.

Vergadering kinderraad

De vergaderingen van de kinderraad vinden maandelijks plaats op woensdag, meestal in de raadzaal van 't Getouw van 14 tot 16 uur. De agendapunten en de verslagen kan je raadplegen via www.gemeentemol.be/kinderraad.

Meer info: jeugddienst, 014 33 05 30, jeugddienst@gemeentemol.be, www.gemeenteraad.be/kinderraad